Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het ketogeen dieet: hoe te handelen in acute situaties

Kinderartsen in de algemene praktijk kunnen worden geconfronteerd met kinderen die worden behandeld met een ketogeen dieet vanwege epilepsie of een stofwisselingsziekte. Niet zelden is dat vanwege een acuut probleem tijdens diensturen. Dat men bij dergelijke kinderen bedacht moet zijn op bijzondere medische omstandigheden wordt geïllustreerd aan de hand van een casus. Patiënten die worden behandeld met een ketogeen dieet hebben een individueel noodprotocol en kunnen zich bij de algemeen kinderarts presenteren met ontregeling van de epilepsie, complicaties van het dieet zoals hypoglykemie of ernstige ketose, maar ook met andere medische problemen. Bij de eerste opvang van dergelijke patiënten zijn de volgende regels van belang: bepaal ketonen en glucose in het bloed alsmede een bloedgas; start altijd met een fysiologisch zoutinfuus in plaats van een glucose/zoutinfuus; denk aan koolhydraten in medicatie; handel verder volgens het noodprotocol. Overleg laagdrempelig met een kinderarts die ervaring heeft met het ketogeen dieet.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren