Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het starten van antibiotica bij pasgeborenen. Hoe laag is de drempel?

Bij de beslissing om met antibiotica te starten bij een pasgeborene worden klinische parameters en risicofactoren gewogen. Het aanvullende laboratoriumonderzoek heeft nauwelijks aanvullende waarde bij deze beslissing tenzij in serie bepaald. Een scoringssysteem waarbij zowel klinische, laboratorium- als risicoparameters worden meegenomen moet houvast bieden en kan wellicht in de toekomst worden uitgebreid met nieuwe laboratoriumparameters. Redenen om terughoudend te zijn met laagdrempelig starten met antibiotica bij een pasgeborene zijn: het niet verstoren van de kraamperiode van ouders en neonaat, het niet verstoren van de darmflora bij de neonaat en het vermijden van bacteriële resistentie tegen antibiotica. Ook bij de afweging om al dan niet antibiotica te starten bij een neonaat geldt het adagium primum nil nocere.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren