Geaccrediteerde nascholing
Menu

Incontinentie: verlies de boodschap niet

 • 00Inleiding
 • 01Fysiologie
 • 02Urine-incontinentie: subtypen en terminologie
 • 03Functionele urine-incontinentie
 • 04Fecesincontinentie
 • 05Klinische bevindingen
 • 06Niet-medicamenteuze behandeling
 • 07Medicamenteuze behandeling fecesincontinentie
 • 08Medicamenteuze behandeling urine-incontinentie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Zowel urine-incontinentie als fecesincontinentie komt regelmatig voor in de algemene praktijk van de kinderarts. De klachten hebben vaak een forse impact op het kind én de ouders. Hoewel soms enkele adviezen voldoende zijn, is dit bij een grote groep kinderen onvoldoende en is een multidisciplinaire aanpak met kinderarts, urotherapeut, pedagoog en/of bekkenfysiotherapeut aangewezen. We bespreken de belangrijkste vormen van urine- en fecesincontinentie. Iedere vorm van incontinentie vraagt een specifieke benadering en behandeling; in dit artikel komen de verschillende benaderingen en behandelopties aan de orde.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Fidder, A.R.
Hettema-Beets, B.
de Vries, G.J.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 november 2021
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 15 - editie 4 - Nummer 4 | Poepen en plassen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de meest voorkomende vormen van urine- en fecesincontinentie bij kinderen;
 • kent u de relatie tussen fecale incontinentie en urine-incontinentie;
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste urotherapeutische adviezen;
 • kunt u, indien nodig, de medicamenteuze behandeling starten.