Geaccrediteerde nascholing
Menu

Is anesthesie schadelijk voor het brein van het jonge kind?

Door op 08-09-2020
  • 00Inleiding
  • 01Normale ontwikkeling van de hersenen
  • 02Effecten van anesthetica in dieronderzoeken
  • 03Vertaling van dierproeven naar de mens
  • 04Klinisch onderzoek: retrospectieve studies
  • 05GAS-studie
  • 06Beschouwing en conclusie
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Talrijke dierstudies en in-vitrostudies hebben aangetoond dat anesthetica nadelige effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge hersenen. De nadelige effecten zijn dosisafhankelijk en treden op in specifieke stadia van de hersenontwikkeling. Het exacte mechanisme is nog onduidelijk. Er is weinig klinisch onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van anesthesie bij jonge kinderen op de hersenontwikkeling; Er zijn voornamelijk retrospectieve cohortonderzoeken verricht, maar de resultaten hiervan zijn tegenstrijdig en worden gehinderd door mogelijke confounding. Recent zijn de resultaten verschenen van een gerandomiseerd klinisch onderzoek (de GAS-studie) waarbij geen grote verschillen in neurocognitief functioneren op de leeftijd van 2 en 5 jaar werden gevonden tussen pasgeborenen die algehele anesthesie (maximaal 1 uur) kregen versus spinale anesthesie. Helaas is het nu nog niet goed mogelijk definitief vast te stellen of vroege blootstelling aan langduriger vormen van anesthesie nadelig effecten op de hersenen heeft. Vooralsnog is er echter geen aanleiding om het huidige anesthesiebeleid  bij jonge kinderen te wijzigen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaff, J.C. de
Rubriek Cardiologie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2020
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 14 - editie 3 - Nummer 3| Cardiologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de meest recente inzichten over gevolgen van anesthesie op jonge leeftijd voor de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen op volwassen leeftijd;
  • kunt u de ouders van een jong kind adequaat voorlichten over anesthesie.