Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ketenzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

 • 00Inleiding
 • 01Wat is ketenzorg?  
 • 02Organisatie van ketenzorg    
 • 03Knelpunten
 • 04Zorgwetgeving
 • 05Dankwoord
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Bij kinderen met een verstandelijke beperking wordt ketensamenwerking steeds belangrijker door de steeds grotere complexiteit van de zorgvraag en de toegenomen levensverwachting. Ketenzorg kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek (verhoging kwaliteit en doelmatigheid, vermindering complexiteit), en het kan ouders ondersteunen in de zorg voor hun kind en hen tegelijkertijd ontlasten door de hoge administratie- en organisatiedruk te verminderen.

In dit artikel geven we een overzicht van belangrijke aspecten van de organisatie van ketenzorg in uw eigen regio (de verschillende ketenzorgspelers, cliëntondersteuning, het regiebehandelaarschap, transitie) en van de wettelijke kaders die hierbij spelen (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz)).

Gezien de regionale verschillen en het ontbreken van gezamenlijke dossiervoering blijft het belangrijk dat het lokale netwerk van zorgaanbieders en cliëntondersteuners elkaar kent en verbinding met elkaar zoekt, met als gezamenlijk doel het leveren van passende zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elzen, A.P.M. van den
Denkers, I.A.M.
Man, Dr. S.A. de
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 september 2023
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 17 - editie 3 - Nummer 3 | Ketenzorg

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • Kent u de definities van ketenzorg, transmurale – en integrale zorg;
 • Kent u de verschillende aspecten van ketenzorg bij kinderen met verstandelijke beperking, zowel inhoudelijk als financieel-juridisch;
 • Bent u op de hoogte van knelpunten van ketenzorg;
 • Heeft u handvatten hoe ketenzorg vorm te geven in uw eigen regio.