Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kinderen met een traumatische wond op de SEH

Voorkomen van procedurele distress

 • 00Inleiding
 • 01Distress en het brein
 • 02Belang van een plan op maat
 • 03Non-farmacologische interventies
 • 04Farmacologische interventies
 • 05Randvoorwaarden
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Kinderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) hebben veelal pijn en zijn vaak angstig. Angst versterkt pijn en pijn versterkt angst. Een angstige ervaring maakt een volgende ziekenhuiservaring stressvoller en dus pijnlijker. Daarom is aandacht voor pijnbestrijding en angstreductie bij kinderen op de SEH erg belangrijk.

In dit artikel bespreken we verschillende farmacologische en niet-farmacologische interventiemogelijkheden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van het artikel:

 • weet u welke farmacologische en niet-farmacologische mogelijkheden er zijn om procedurele angst en pijn te voorkomen;
 • weet u welke (neuro)psychologische processen invloed hebben op de beleving van pijn en angst;
 • kent u het belang van het voorkómen van psychotrauma;
 • kunt u een plan op maat maken om procedurele distress te voorkomen.