Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kleine druktemakers

Hebben psychostimulantia een effect op de groei van kinderen?

Door op 13-06-2016

Steeds meer, vaak ook jonge, kinderen worden behandeld met psychostimulantia. Psychostimulantia verhogen de afgifte van dopamine in de synapsspleet. Dopamine is een directe inhibitor van groeihormoon, waardoor psychostimulantiagebruik de lengtegroei van kinderen zou kunnen beïnvloeden. Als bijwerking is er vaak eetlustvermindering, wat op indirecte wijze ook de lengtegroei negatief kan beïnvloeden. In dit artikel zoeken we op systematische wijze naar bewijs voor de invloed van psychostimulantia op de groei en de eindlengte van kinderen.
Systematische analyse van de literatuur laat zien dat psychostimulantia invloed hebben op de groei van kinderen. De meeste kinderen lijken inhaalgroei te laten zien na het stoppen van medicatie. Er zijn aanwijzingen dat de volwassen eindlengte niet negatief wordt beïnvloed, maar dit kan op basis van de huidige literatuur niet met zekerheid worden geconcludeerd. Wij adviseren de groei van kinderen die worden behandeld met psychostimulantia regelmatig te controleren. Bij stagnatie van de groei dient in overleg met ouders en kind te worden gekeken naar de klinische relevantie van deze bijwerking.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u het mogelijke effect van psychostimulantia op de groei bij kinderen;
  • kent u de bijwerkingen van psychostimulantia bij kinderen;
  • kunt u bij het gebruik van psychostimulantia bij kinderen met groeiproblemen op basis van de beschikbare literatuur een afweging maken over voortzetting van de behandeling.