Geaccrediteerde nascholing
Menu

Langetermijneffecten van vroege blootstelling aan pijn, opiaten en anesthetica bij kinderen

 • 00Vroege stress, pijn, en blootstelling aan opiaten en anesthetica
 • 01Pijn
 • 02Opiaten
 • 03Anesthesie
 • 04Paracetamol
 • 05Tot slot
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Veel ernstig zieke kinderen worden behandeld met morfine en anesthetica in hun eerste levensweken. Vanwege alarmerende bevindingen uit dierstudies is angst ontstaan voor nadelige effecten op de lange termijn bij de mens. Maar ook pijn lijden is uiteraard zeer onwenselijk. Ook zou dit  langetermijneffecten kunnen hebben, zoals uit dierstudies is gebleken. Maar wat als geneesmiddelen zoals morfine en anesthetica op een goede manier in juiste doseringen worden gebruikt? Zijn ze dan schadelijk op de lange termijn? Uit studies bij de mens blijkt een kleine kans op klinisch relevante langetermijneffecten als opiaten en anesthetica worden gebruikt om neonatale pijn rondom operatieve ingrepen te bestrijden. Dit geldt alleen als de opiaten en anesthetica in normale doseringen worden toegediend en opiaten enkel rondom pijnlijke procedures. Jonge kinderen die werden blootgesteld aan zeer hoge doses opiaten zonder dat ze pijn hadden, toonden namelijk wel afwijkende neuropsychologische testresultaten op latere leeftijd in ons eigen follow-uponderzoek. Er wordt gezocht naar een alternatief voor morfine omdat dit op korte termijn bijwerkingen kan hebben zoals ademhalingsdepressie en spugen. Een veelbelovend alternatief is intraveneus paracetamol. Dit bestrijdt pijn effectief en werkt morfine-sparend bij jonge kinderen in de postoperatieve fase na thorax- of buikoperaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bosch, G.E. van den
Dijk, M. van
Tibboel, D.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 april 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 12 - editie - Extra editie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u dat de ‘angst’ voor langetermijneffecten van neonatale pijn en blootstelling aan morfine en anesthetica is gebaseerd op dierstudies;
 • weet u dat het belangrijk is morfine alleen toe te dienen in de juiste dosis en rondom pijnlijke procedures;
 • ziet u dat er geen wetenschappelijk bewijs is om operaties in de eerste levensmaanden uit te stellen vanwege de mogelijke langetermijneffecten van opiaten en anesthetica;
 • weet u dat intraveneuze toediening van paracetamol een goed alternatief is voor morfine in de postoperatieve fase, in ieder geval bij kinderen onder de leeftijd van 1 jaar.