Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lipoproteïne(a)-meting bij kinderen

Lipoproteïne(a) (Lp(a)) is een cholesterolachtig deeltje dat lijkt op LDL-cholesterol (LDL-C). Verhoogde Lp(a)-waarden zijn grotendeels erfelijk bepaald en geassocieerd met hart- en vaatziekten, onafhankelijk van andere risicofactoren. Het cholesterol in het Lp(a)-partikel wordt meegenomen in de LDL-C-meting. Als het Lp(a)-gehalte verhoogd is, kan dit leiden tot een verhoogd LDL-C-gehalte. Bij kinderen met verhoogd LDL-C is het daarom belangrijk om te exploreren of het LDL-C verhoogd is door familiaire hypercholesterolemie, door een verhoogd Lp(a) of door een combinatie van deze twee cardiovasculaire risicofactoren. Op dit moment zijn er (nog) geen medicijnen beschikbaar die Lp(a)-waarden kunnen verlagen. Daarom is het voor kinderen met hoog Lp(a) belangrijk om een gezonde leefstijl na te streven en LDL-C-waarden onder de behandelgrens van 3,5 mmol/L te houden, al dan niet met medicatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren