Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling van juveniele idiopathische artritis (JIA)

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is relatief zeldzaam en kinderen met JIA worden behandeld door kinderreumatologen in een universitair medisch centrum. Aangezien deze kinderen vaak in een shared-careconstructie worden gezien in perifere ziekenhuizen, kan kennis over de behandeling van JIA nuttig en relevant zijn voor algemeen kinderartsen. In dit artikel geven we een vertaling naar de praktijk van de recent vernieuwde richtlijn medicamenteuze behandeling van JIA. Inmiddels is gebleken dat snelle remissie van de ziekte een betere prognose geeft op langere termijn. Naast behandeling met NSAID’s en conventionele DMARDS zoals methotrexaat (MTX), is er een toenemende beschikbaarheid van verschillende biologicals. MTX heeft als nadeel dat bij bijna de helft van de patiënten intolerantie met vervelende bijwerkingen optreedt. Aan de hand van de classificatie, ernst van de klachten, comorbiditeit zoals uveïtis en de voorkeuren van ouders en kind wordt een medicamenteuze behandeling gekozen.

De video bij dit artikel vindt u hier: Medicamenteuze behandeling van juveniele idiopathische artritis (JIA) - Multimedia Praktische Pediatrie

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren