Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mediforen

Communiceren met afgebeelde narratieve medische metaforen

 • 00Inleiding
 • 01De neuropsychologische achtergrond van medifoor
 • 02Het theoretische aspect: is er wetenschappelijk bewijs?
 • 03Factoren die het effect van metaforen kunnen beïnvloeden
 • 04Het Mediforen-project
 • 05Tot slot
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Effectieve communicatie, waarbij de bedoeling van de zender overeenkomt met het effect op de ontvanger, is essentieel voor het begrijpen van ziektebeelden en behandeling. Het is een cruciaal aspect van gedeelde besluitvorming. Studies tonen aan dat patiënten niet altijd tevreden zijn over de communicatievaardigheden van artsen en dat medische informatie niet altijd aansluit bij de gezondheidsvaardigheden van de patiënt. Er is behoefte aan verbetering. Bij (jonge) kinderen wordt effectieve communicatie bemoeilijkt door de invloed van hun ontwikkelingsniveau op het begrip en hun afhankelijkheid van de ouder voor de informatieoverdracht. Kinderen blijken visuele informatie beter te verwerken dan verbale informatie alleen. Een medifoor, een afgebeelde medische metafoor met een kort verhaal, is ontwikkeld om een abstract/complex begrip aan een herkenbaar alledaags voorwerp of concept te koppelen. Door een ziektebeeld of behandeling via een passende medifoor op een prikkelende en interactieve manier uit te leggen, wordt getracht aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. De informatie kan hierdoor op een niet-bedreigende manier dicht bij de patiënt komen, beter begrepen worden én gemakkelijker onthouden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Obihara, C.C
Sandmann, M.P.
Wormer, J.R.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 december 2022
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 16 - editie 4 - Nummer 4 | Niet-medische competenties

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u kennisgemaakt met afgebeelde medische metaforen met een kort verhaal (‘mediforen’);
 • kent u het effect van mediforen in de communicatie met kinderen;
 • weet u op welke theorie de communicatie tussen arts en patiënt met metaforen is gebaseerd;
 • kent u de belangrijkste factoren die bijdragen aan effectieve arts-patiëntcommunicatie met metaforen en kent u de valkuilen;
 • weet u wat de verwachte voor- en nadelen van communicatie met mediforen zijn voor zowel patiënt als zorgprofessional.