Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mondzorg bij kinderen, zo gewoon als mogelijk, zo bijzonder als nodig

Door op 15-03-2019

Er zijn in Nederland zeventien Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. Hier werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kinderen met psychiatrische problematiek en kinderen met gedragsproblemen. 
Als een kind wordt verwezen, is het van belang dat de tandarts van tevoren weet of er sprake is van een beperking en zo ja, welke. Ook is het voor de tandarts belangrijk dat hij informatie krijgt over medicatiegebruik, allergieën en eventuele aandoeningen waarmee bij de tandheelkundige behandeling rekening moet worden gehouden.
Als de patiënt onvoldoende coöperatief is om eventueel noodzakelijke tandheelkundige behandelingen in een reguliere tandartspraktijk uit te voeren, wordt er indien mogelijk een gewenningstraject opgestart. Het doel hiervan is de coöperatie zodanig te vergroten dat een behandeling met lokale anesthesie mogelijk wordt. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan de behandeling onder narcose worden uitgevoerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren