Geaccrediteerde nascholing
Menu

Obesitas en de kracht van de kinderarts in de keten

De kinderarts is gewenst in de diagnostiek en aanpak van kinderen met overgewicht. Het expertisecentrum voor kinderen met overgewicht in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is door het ministerie van VWS erkend als best practice en fungeert als proeftuin voor de ketenaanpak van overgewicht bij kinderen. In dit artikel komt aan bod hoe de ernst van overgewicht wordt gedefinieerd, op welke wijze in ’s-Hertogenbosch ervaring werd opgedaan in ketensamenwerking, welke houding de zorgprofessional het beste zou kunnen aannemen ten opzicht van deze problematiek, welke competenties daarbij horen en hoe deze helpen specifiek de nieuwe rol van de kinderarts in het zorgnetwerk gestalte te geven, daarbij de focus houdend op stimulering van zelfmanagent in het hele gezin.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren