Geaccrediteerde nascholing
Menu

Onhandige kinderen

Wat de kinderarts wil weten over Developmental Coordination Disorder

Developmental Coordination Disorder (DCD) is een motorische ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door een zodanig onhandige motoriek dat kinderen er beperkingen door ervaren in het dagelijks handelen thuis en op school. DCD komt voor bij ongeveer 5% van de kinderen en gaat vaak vergezeld van kinderpsychiatrische co-morbiditeit en executieve en planningsproblemen die de beperkingen verergeren. Bij kinderneurologisch onderzoek past de afwijkende coördinatie niet binnen de bekende pathologische beelden en CT-scan en eeg tonen geen afwijkingen. In de kinderrevalidatiecentra worden diagnostiek en behandeling geboden en gerichte begeleiding. De kinderarts kan bijdragen aan de herkenning, verwijzing en medicamenteuze behandeling van DCD met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), waardoor de kwaliteit van leven voor het individu met DCD-ADHD en zijn omgeving sterk kan verbeteren.
De afgelopen twee decennia is er veel onderzoek gedaan naar DCD. Hieruit vloeiden de behandelrichtlijnen en beslisregels voort waarop we dit artikel baseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren