Geaccrediteerde nascholing
Menu

Optimale sedatie van ernstig zieke kinderen

Door op 12-04-2018
 • 00Inleiding
 • 01Optimale sedatie
 • 02Ontwenning
 • 03Delier
 • 04Follow-up
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

De behandeling van pijn en discomfort is een belangrijk onderdeel van de zorg op de kinderintensivecare. Toch is het door variabiliteit in farmacokinetiek en farmacodynamiek vaak nog lastig om optimale sedatie te bereiken. Naast ondersedatie komt ook oversedatie frequent voor, met nadelige gevolgen voor de uitkomst. Oversedatie leidt niet alleen tot een langere beademings- en opnameduur, maar vergroot ook de kans op ontwenning en delier. Om de nadelige effecten van sedatie te beperken, is het van belang zo min mogelijk sedatie te geven met behoud van comfort bij de patiënt. Gevalideerde meetinstrumenten en sedatieprotocollen helpen hierbij; het dagelijks onderbreken van sedatie (zoals gebruikelijk bij volwassenen) heeft echter geen meerwaarde. Ook is het belangrijk om te screenen op ontwenning en delier. Naast niet-farmacologische interventies kunnen ook farmacologische interventies nodig zijn. Gestructureerde follow-up van kinderen na een IC-opname moet beter zicht geven op de gevolgen van de behandeling voor de psychosociale en (neuro)psychologische uitkomst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vet, N.J.
Wildt, N. de
Hoog, M. de
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 april 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 12 - editie - Extra editie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat optimale sedatie is op de kinder-IC;
 • weet u dat het dagelijks onderbreken van sedatie (zoals gebruikelijk bij volwassenen) bij kinderen geen meerwaarde heeft naast een geïmplementeerd sedatieprotocol;
 • kent u de effecten van inflammatie en orgaanfalen op de klaring van midazolam bij ernstig zieke kinderen;
 • kent u de verschijnselen, de diagnostiek en de behandeling van ontwenning en delier;
 • weet u dat een gestructureerde follow-up van kinderen na een IC-opname van belang is om beter zicht te krijgen op de gevolgen van de behandeling voor psychosociale en (neuro)psychologische uitkomsten.