Geaccrediteerde nascholing
Menu

Palliatieve sedatie: farmacotherapeutisch stappenplan bij kinderen

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase, met als doel het lijden te verlichten, niet om het leven te bekorten of beëindigen. Het kan worden ingezet bij kinderen met refractaire onbehandelbare en ondraaglijke symptomen, bij wie het overlijden binnen een tot maximaal twee weken wordt verwacht. In dit artikel beschrijven we een protocol voor een stapsgewijze farmacotherapeutische aanpak van palliatieve sedatie bij kinderen. De sedatie wordt bij voorkeur na een bolus continu subcutaan (s.c.) of intraveneus (i.v.) toegediend. Het middel van eerste keus bij starten van palliatieve sedatie is midazolam. Bij onvoldoende effect of bereiken van de maximale dosering kan levomepromazine bijgegeven worden. Als ook dat onvoldoende effect heeft, kan een aantal andere middelen intermitterend toegediend worden als adjuvans of kan propofol worden overwogen. Propofol kan alleen intraveneus worden toegediend in aanwezigheid van een ter zake deskundige arts.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren