Geaccrediteerde nascholing
Menu

Pediatric condition falsification: perplexe dokter en mishandeld kind

Door op 11-09-2017

Pediatric condition falsification (PCF) is een vorm van kindermishandeling waarbij de ouder of verzorger een gezond kind presenteert met medische problematiek, of een ziek kind met meer of andere symptomen dan  verwacht. De schade aan het kind is grotendeels iatrogeen, door overbodige en belastende onderzoeken en behandeling. Bij baby’s kan een blijvende handicap of sterfte optreden. Oudere kinderen internaliseren de ziekte en ontwikkelen een symbiotische relatie met de pleger. Als arts wordt u door de ouder(s) gebruikt om de mishandeling in stand te houden. Om de gevolgen voor het kind te beperken, is vroege herkenning cruciaal. Kinderartsen bevinden zich daarvoor in de beste positie. Nazorg en behandeling van kind en pleger moeten samen met Veilig Thuis, jeugdzorg en GGZ worden geregeld. Langdurige monitoring van het kind en de overige kinderen is lastig maar noodzakelijk. Dit artikel bespreekt de recentste inzichten en aanbevelingen vanuit de Vereniging van Vertrouwensartsen Kindermishandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren