Geaccrediteerde nascholing
Menu

Plotseling aan bed gekluisterd...

Een meisje van 16 jaar presenteerde zich met acute uitvalsverschijnselen van armen en benen. Dit bleek te berusten op een acute myelopathie. Aan de hand van deze casus beschrijven we de differentiaaldiagnose van dit ziektebeeld en bieden we inzicht in de diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. Anamnese en neurologisch onderzoek zijn richtinggevend voor de diagnose. Een MRI-scan van het myelum moet direct worden gemaakt ter verdere differentiatie. De behandeling van de twee belangrijke oorzaken van acute myelopathie, myelitis transversa en het spinalis-anteriorsyndroom, worden nader besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren