Geaccrediteerde nascholing
Menu

Praktische samenwerking tussen kinderartsen en jeugdartsen op wijkniveau

Hoewel de preventief gerichte jeugdgezondheidszorg en de curatief gerichte kindergeneeskunde beide de bevordering van de gezondheid van het kind beogen, verloopt de samenwerking in de praktijk moeizaam. Verbetering hiervan vereist inzicht in en respect voor elkaars werkzaamheden. In Amsterdam West werd door jeugdartsen en kinderartsen in 2001 het transmurale en interdisciplinaire samenwerkingsverband Werkzaam West opgericht, dat tweemaal per jaar thema-avonden organiseert, waaraan gemiddeld 70 hulpverleners met uiteenlopende achtergronden deelnemen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt niet alleen gezamenlijk kennis verkregen maar op een informele manier ook met elkaar kennisgemaakt. Deze interactieve opzet vormt de basis van dit succesvolle initiatief, dat inmiddels ook elders in de stad navolging heeft gekregen. Bovendien wordt door een betere samenwerking en afstemming van taken de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbeterd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren