Geaccrediteerde nascholing
Menu

Prenataal gediagnosticeerde supraventriculaire extrasystolen

Tijdens obstetrische controles worden bij de foetus frequent supraventriculaire extrasystolen (sves) gevonden. In veel ziekenhuizen is het op de kraamafdeling gewoonte om bij deze neonaten naast het lichamelijk onderzoek ook een ecg te maken. In dit artikel bespreken we aan de hand van vier retrospectieve cohortondezoeken de toegevoegde waarde van het maken van een ecg.
Het lijkt erop dat het maken van een ecg bij neonaten met prenataal gediagnosticeerde sves, zonder dat daarbij gedurende obstetrische controles andere cardiale afwijkingen op de prenatale echo gevonden zijn, geen meerwaarde heeft ten opzichte van een gedegen lichamelijk onderzoek. Wanneer bij het lichamelijk onderzoek extrasystolen of andere afwijkingen worden gevonden, zal alsnog een ecg gemaakt moeten worden.
Doordat de studies van slechte kwaliteit zijn, is deze conclusie echter niet met voldoende zekerheid te stellen.
Bij prenataal gediagnosticeerde sves is het essentieel om een gedegen lichamelijk onderzoek uit te voeren waarbij aandacht is voor extrasystolen, souffles en andere uitingen van congenitale hartafwijkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren