Geaccrediteerde nascholing
Menu

Prognose van zeer premature geboorte voor de volwassen leeftijd

De incidentie van vroeggeboorte is de laatste decennia fors toegenomen. De combinatie van toegenomen incidentie en toegenomen overleving na zeer premature geboorte impliceert dat het aantal volwassenen met een dergelijke voorgeschiedenis de komende jaren zal gaan toenemen. Er is echter onder artsen, vooral de niet-kinderartsen, nog maar weinig bekend over de langetermijnprognose na zeer premature geboorte.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren