Geaccrediteerde nascholing
Menu

Recidiverend piepen en benauwdheid bij kinderen jonger dan 4 jaar

Nomenclatuur, diagnostiek en behandeling

De benadering van astmaklachten bij jonge kinderen verschilt niet wezenlijk van die bij schoolkinderen en adolescenten met astma. Bij kinderen die uitsluitend klachten hebben bij bovenste luchtweginfecties en niet gesensibiliseerd zijn voor inhalatieallergenen kunnen we de diagnose peuterastma stellen; bij kinderen met klachten buiten verkoudheden om of met aangetoonde allergie voor inhalatieallergenen spreken we van (allergisch) astma. In beide gevallen zijn het smeden van een vertrouwensband met en het geven van voorlichting en uitleg aan de ouders essentieel om het kind succesvol te kunnen behandelen. Het aanleren van de juiste inhalatietechniek vraagt kennis, tijd en geduld. Verder is er aandacht nodig voor het vermijden van blootstelling aan sigarettenrook en allergenen waarvoor het kind gesensibiliseerd is. Alle kinderen krijgen salbutamol zonodig voorgeschreven. Bij ernstige of frequent recidiverende klachten kan men, mits ouders daartoe gemotiveerd zijn, een onderhoudsbehandeling met inhalatiesteroïden (ics) geven. Bij onvoldoende effect moet eerst de diagnose heroverwogen worden. Daarnaast dient de comorbiditeit onderzocht en behandeld te worden en moeten de inhalatietechniek, de therapietrouw en de sanering van de woonomgeving opnieuw worden bekeken. Pas daarna luidt het advies om bij ernstige klachten de dosis van de ics te verdubbelen. Bij matig ernstige klachten volstaat meestal een ics, aangevuld met montelukast of langwerkende luchtwegverwijders. Regelmatige follow-up is nodig, ook om op termijn de medicatie weer af te bouwen en zo mogelijk te stoppen als het kind langdurig klachtenvrij wordt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren