Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn voor licht traumatisch hoofd/hersenletsel bij kinderen is aan revisie toe

  • 00Inleiding
  • 01Belemmeringen bij de invoering
  • 02Stralenbelasting van CT-scans bij kinderen
  • 03Aanpak in de dagelijkse praktijk
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (1)

Samenvatting

In dit artikel wordt de richtlijn Opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) uit 2010 kritisch geëvalueerd, gericht op de criteria voor kinderen. De praktisch bedoelde richtlijn blijkt in de praktijk niet altijd eenduidig toe te passen. Er worden nu meer CT-scans gemaakt, waarbij dit niet blijkt te leiden tot betere klinische uitkomsten. Er bestaat bezorgdheid over schadelijke effecten van CT’s op de lange termijn, zoals kanker. Inmiddels is besloten dat voor volwassenen de richtlijn wordt aangepast. Naar onze mening is dit ook voor kinderen noodzakelijk. Om dit onderbouwd te kunnen doen, kan prospectief onderzoek helpen. Daarnaast moet worden nagedacht over alternatieve strategieën voor beeldvorming of klinische observatie. In dit artikel bespreken wij de voor- en nadelen van deze strategieën. In afwachting van de nieuwe richtlijn moet de kinderarts bij elk kind met LTH de afweging maken of beeldvorming geïndiceerd is om intracraniële complicaties tijdig op te sporen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de waarde en de beperkingen van de huidige richtlijn voor diagnostiek en behandeling van licht traumatisch hersenletsel (LTH) bij kinderen;
  • kunt u een afgewogen keuze maken voor het verrichten of achterwege laten van beeldvormend onderzoek bij LTH bij kinderen;
  • kunt u beargumenteren waarom de huidige richtlijn aan herziening toe is.