Geaccrediteerde nascholing
Menu

Sedatie zonder fixatie: lachgassedatie bij kinderen

Bij de uitvoering van pijnlijke en mogelijk traumatische procedures bij kinderen op de spoedeisende hulp en de kinderafdeling is aandacht voor anxiolyse belangrijk. De gehele procedure moet zo pijn- en stressvrij mogelijk zijn. De CBO-richtlijn Sedatie en/of analgesie (PSA) op lokaties buiten de operatiekamer. Deel III: bij kinderen beveelt voor kortdurende procedures lachgas aan in combinatie met lokale analgesie. Sedatie met lachgas leidt in tegensteling tot andere vormen van medicamenteuze sedatie tot een lichte sedatie waarbij geen klinisch relevante complicaties zijn beschreven. De toediening is geheel pijnvrij. Lachgas werd eerder in de internationale literatuur vergeleken met andere vormen van sedatie en heeft een bewezen gunstig sedatie- en toedieningsprofiel. Sedatie kan worden uitgevoerd door verpleegkundigen of sedationisten zonder supervisie van een arts. In ons tweejarig cohort bleken de indicaties voor lachgas uiteenlopend te zijn en ook bleek sedatie succesvol bij kinderen vanaf 1 jaar. Recreatief gebruik van lachgas kan bij excessief gebruik leiden tot ernstige complicaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren