Geaccrediteerde nascholing
Menu

Toedieningsvormen voor verschillende leeftijden

Wat zijn de (on)mogelijkheden

Een kindvriendelijke toedieningsvorm voor geneesmiddelen is effectief, veilig en gemakkelijk in het gebruik voor het kind en de ouder. Factoren die van invloed zijn op effectiviteit en gebruiksgemak zijn de flexibiliteit in het doseren, de acceptatie, de doseerfrequentie en het aantal handelingen dat nodig is om het geneesmiddel klaar te maken voor toediening. Overwegingen bij de keuze van een geschikte toedieningsvorm bij kinderen zijn naast effectiviteit en gebruiksgemak de beschikbaarheid en de technische haalbaarheid, de veiligheid en de hulpstoffen. De ontwikkeling van gebruiksvriendelijke geneesmiddelvormen dient gestimuleerd te worden, omdat een niet adequaat toegepast middel de gezondheid schaadt. De ontwikkeling van geneesmiddelen in een geschikte toedieningsvorm voor toepassing bij pasgeborenen en zuigelingen heeft daarbij prioriteit. De tabletvorm kan vanaf de leeftijd van 1 jaar worden toegepast mits klein van formaat: de minitablet. Goede communicatie tussen alle betrokkenen op de schakelpunten van intra- en extramuraal zal de continuïteit van farmaceutische zorg moeten waarborgen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren