Geaccrediteerde nascholing
Menu

Transitie van zorg voor jongeren met een chronische darmontsteking

Door op 26-09-2023
 • 00Transitie in zorg: waarom zo belangrijk?
 • 01Het transitieproces
 • 02Transitie in zorg in de dagelijkse praktijk
 • 03Kijken in de keuken van de IBD-transitiepoli
 • 04Onderzoek naar het effect van transitiezorg
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Bij 10% van de patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn (IBD) wordt de diagnose voor de adolescentie gesteld. Dit is bij uitstek de levensfase waarin het zelfstandig worden van de jongere centraal staat, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Het is dan ook belangrijk dat de overstap van kindzorg naar volwassenenzorg, rond de leeftijd van 18 jaar, goed verloopt. Om dit te bewerkstelligen is een gestructureerd transitieprogramma noodzakelijk, gericht op toename van ziektekennis en verzelfstandiging van de jongere. Een goede voorbereiding van kind en ouders op de verschillen tussen kindzorg en volwassenenzorg leidt tot grotere tevredenheid bij patiënt en ouders, meer samen beslissen en minder uitval uit zorg na transfer. Een goede transitie zal dan ook zeer waarschijnlijk het beloop van de chronische aandoening positief beïnvloeden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gaalen, M. van
Escher, J.C.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 september 2023
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 17 - editie 3 - Nummer 3 | Ketenzorg

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat wordt bedoeld met transitie, transitiezorg en transfer;
 • kunt u beargumenteren waarom goede transitiezorg van belang is voor jongeren met een chronische ziekte zoals IBD;
 • weet u dat samenwerking tussen en volwassenenzorg essentieel is voor goede transitiezorg;
 • kunt u omschrijven wat goede transitiezorg inhoudt en krijgt u praktische adviezen over de organisatie (of optimalisering) van de transitiezorg in uw ziekenhuis.