Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vaccinatie tegen het respiratoir syncytieel virus: toekomstmuziek?

Door op 31-12-2007

Ruim zestig jaar geleden werd het respiratoir syncytieel virus (rs-virus) ontdekt. Sindsdien is het erkend als een van de belangrijkste verwekkers van luchtweginfecties bij zuigelingen en jonge kinderen. Ofschoon het merendeel van de infecties mild verloopt, kan vooral bij jonge zuigelingen en hoogrisicokinderen een ernstige lage luchtweginfectie optreden. Ongeveer de helft van alle kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen vanwege een luchtweginfectie met rs-virus krijgt later klachten van recidiverend piepen. Het ontwikkelen van een effectief vaccin tegen rsvirus heeft hoge prioriteit voor de Wereldgezondheidsorganisatie (who). Eerdere ervaringen, in de jaren zestig van de vorige eeuw, waren echter dramatisch. Vooral de laatste jaren is vooruitgang geboekt op het gebied van levend verzwakte vaccins en vaccins gebaseerd op een van de eiwitten van rs-virus. Ofschoon al deze kandidaat-vaccins een voldoende afweerrespons opwekten en veilig waren, bleken ze onvoldoende te beschermen tegen lagere luchtweginfecties. De verwachting is dat het nog jaren zal vergen voordat er een effectief vaccin tegen rs-virus voor routinegebruik beschikbaar is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kneyber, Dr. M.c.J.
Rubriek Thema artikel
Publicatie 31 december 2007
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 1 - editie 2 - Nummer 2 | Vaccinaties