Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vaccinatiegraad: hoe kan de kinderarts helpen?

Is er bewijs voor een effectieve interventie in onze spreekkamer?

Door op 09-03-2020

De vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen jaren gedaald; slechts 90,2% van de tweejarigen was in 2019 volledig gevaccineerd. Wat is een effectieve benadering om ouders te motiveren hun kinderen te laten vaccineren? Wij doorzochten de literatuur op zoek naar wetenschappelijk bewezen interventies in de spreekkamer. We vonden een Cochrane review waaruit blijkt dat face-to-facegespreksvoering, waarin een zorgverlener uitleg en informatie geeft, mogelijk een positieve invloed heeft op de vaccinatiegraad en op kennis over vaccinaties bij ouders. De kwaliteit van de studies was echter laag tot matig. Verder vonden we een veelbelovende cohortstudie, waaruit bleek dat als ouders al in de kraamperiode werden benaderd voor een – op motiverende gespreksvoering gebaseerd – gesprek over vaccinaties, hun kinderen een hogere vaccinatiegraad hadden. In afwachting van een hierop volgende gerandomiseerde studie adviseren we om ouders vroegtijdig, proactief en afgestemd te informeren over het doel en de mogelijke bijwerkingen van vaccineren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren