Geaccrediteerde nascholing
Menu

Veilig medicatiegebruik bij G6PD-deficiëntie

Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (G6PD-deficiëntie) is een X-gebonden erfelijke aandoening waarbij hemolyse kan worden uitgelokt door genees- en voedingsmiddelen, chemicaliën en infecties. Afhankelijk van de mate van deficiëntie en de ernst van de klachten zijn verschillende middelen gecontraindiceerd. Van een aantal geneesmiddelen is bewezen dat ze hemolyse veroorzaken bij deze patiënten. Er zijn echter ook middelen waarbij de relatie met hemolyse onzeker is, of alleen klachten ontstaan bij een ernstig fenotype. Goede instructie van patiënten en ouders en communicatie met de huisarts en de apotheek zijn essentieel. In geval van een taalbarrière moet een professionele tolk worden ingeschakeld. Patiënten wordt geadviseerd uitsluitend medicatie te halen bij hun eigen apotheek en, wanneer medicatie toch elders wordt verkregen, een lijst met gecontra-indiceerde medicatie mee te nemen. In het geval van G6PD-deficiëntie klasse 1 is het daarnaast raadzaam een overzicht van stof- en merknamen van vrij verkrijgbare middelen mee te geven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren