Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verhoogd infectierisico bij kinderen met het downsyndroom

 • 00Inleiding
 • 01Waarom steeds die luchtwegklachten?
 • 02Is het gevaarlijk voor Ties?
 • 03Moet er niet naar zijn afweer worden gekeken?
 • 04Kunnen medicijnen deze luchtwegproblemen voorkomen?
 • 05Groeit hij er nog overheen?
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Iedere kinderarts krijgt te maken met het downsyndroom. Het is de meest voorkomende chromosomale aandoening; de laatste jaren blijft het aantal pasgeborenen met downsyndroom in Nederland ongeveer gelijk. Kinderen met downsyndroom hebben frequenter luchtweginfecties met een langduriger ziektebeloop, een hoger risico op IC-opname en een hogere mortaliteit. Daarbij zorgen de infecties voor veel ziektelast. Het is belangrijk dat iedereen die met kinderen met het downsyndroom werkt, kennis van zaken heeft over deze specifieke downproblematiek en deze tijdig kan herkennen en behandelen. De verhoogde infectiegevoeligheid bij downsyndroom wordt veroorzaakt door een combinatie van immunologische en niet-immunologische factoren: een andere opbouw en functie van het afweersysteem, een andere anatomie van de luchtwegen, hypotonie, gastro-oesofageale refluxziekte en aangeboren structurele afwijkingen van hart en bloedvaten, vooral van het pulmonale vaatbed. Niet alle kinderen met downsyndroom hebben evenveel last van deze infecties; onbekend is nog waarom dit zo is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kusters, Dr. M.A.A.
Vries, Prof. dr. E. de
Rubriek Casuïstiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2015
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 9 - editie 4 - Nummer 4 | Infectieziekten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u dat kinderen met downsyndroom een verhoogde incidentie en een ernstiger beloop van luchtweginfecties hebben;
 • kent u de immunologische en niet-immunologische risicofactoren die bijdragen aan dit infectierisico;
 • kent u de veranderde opbouw van het verworven afweersysteem bij kinderen met downsyndroom;
 • kent u de beperkingen van standaard afweerscreening bij kinderen met downsyndroom.