Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vermoedens van kindermishandeling; een lastig gesprek?

Door op 14-12-2020

Bij signalen van kindermishandeling wordt van iedere professional verwacht dat deze werkt volgens de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (zie het artikel van Van Driel op pagina 218). In stap 3 van de Meldcode staat het gesprek met de ouders over de vermoedens. Artsen ervaren een gesprek over kindermishandeling vaak als moeilijk en spannend. Welke tips en handreikingen zijn er te geven die de kinderarts kunnen helpen? 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren