Geaccrediteerde nascholing
Menu

Voedings- en eetproblemen bij jonge kinderen

Onder normaal ontwikkelde jonge kinderen treden voedingsproblemen in 25 tot 45% op. Ernstige voedingsproblemen komen vooral voor bij kinderen met psychomotorische retardatie en met chronische ziekten, waarbij de incidentie kan oplopen tot 40 à 80%. Eetproblemen kunnen worden ingedeeld in vier groepen: pedagogische problemen, extreem selectieve eters, eetproblemen als gevolg van een lichamelijke ziekte en pathologische voedselweigering. Met een zorgvuldige anamnese en gericht lichamelijk onderzoek kan duidelijk worden om welk type eetprobleem het gaat. Het bijhouden van een eetdagboek en het filmen van een eetsituatie thuis kunnen waardevolle informatie opleveren. De aanpak van eetproblemen bij jonge kinderen is afhankelijk van de oorzaak en het type eetprobleem. Begeleiding is bij voorkeur multidisciplinair, waarbij de kinderarts wordt bijgestaan door verpleegkundige, logopedist, diëtist en psycholoog, en verder bijvoorbeeld door orthopedagoog, ergotherapeut of fysiotherapeut. Vroege herkenning en tijdig ingezette begeleiding vergroten de kans op succes bij de behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren