Geaccrediteerde nascholing
Menu

Volumerereanimatie: fysiologisch zout of gebalanceerde vloeistof?

Fysiologisch zout is de meest gebruikte vloeistof voor volumereanimatie. Vulling met grote hoeveelheden fysiologisch zout kan hyperchloremie veroorzaken. ‘Gebalanceerde’ vloeistoffen benaderen de plasmasamenstelling beter en bevatten minder chloride. In dit artikel zochten wij antwoord op de vraag of volumereanimatie bij kinderen met shock met gebruik van gebalanceerde vloeistof ten opzichte van fysiologisch zout geassocieerd is met minder mortaliteit, hyperchloremie en nierfalen. We bespreken twee retrospectieve cohortstudies bij kinderen, een randomised controlled trial (RCT) en een systematische review bij volwassenen. Deze literatuur levert tegenstrijdig en onvoldoende bewijs dat gebruik van gebalanceerde vloeistof leidt tot vermindering van mortaliteit en nierfalen bij kinderen. Gebruik van gebalanceerde vloeistoffen bij volwassenen is wel geassocieerd met afname van hyperchloremie en nierfalen. Ons advies is om bij kinderen met shock volumereanimatie te starten met fysiologisch zout of een gebalanceerde vloeistof. Bij sepsis, acidose en/of noodzaak tot meerdere vullingen heeft gebalanceerde vloeistof mogelijk theoretisch voordeel ter voorkoming van ongewenste hyperchloremische acidose.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren