Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wel of niet knippen: het nut van het klieven van de tongriem bij zuigelingen

Zorgverleners adviseren bij borstvoedingsproblemen en ankyloglossie soms de tongriem te klieven (frenulotomie). Hierover bestaat echter veel controverse. In dit artikel bespreken we de wetenschappelijke literatuur over het klieven van de tongriem bij borstvoedingsproblemen. Uit een Cochrane-review van vijf gerandomiseerde studies blijkt dat bewijs voor het nut van frenulotomie ontbreekt; wel wordt een verbetering gezien van tepelpijn op de korte termijn.

Nadelige effecten van de ingreep werden niet waargenomen, maar naar pijn bij de zuigeling is niet gekeken. Door methodologische tekortkomingen en de geringe omvang van de studies is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van deze resultaten. Dit komt vooral door een gebrek aan ‘equipoise’, dat wil zeggen onzekerheid bij arts, onderzoeker en patiënt over de uitkomst van de studie. In alle vijf de studies leek er bij de onderzoekers een duidelijke voorkeur te bestaan voor frenulotomie, omdat alle kinderen uiteindelijk een frenulotomie kregen aangeboden. Terughoudendheid is dus geboden totdat meer en beter onderzoek is gedaan naar het effect van een frenulotomie bij borstvoedingsproblemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren