Geaccrediteerde nascholing
Menu

WiKiNO? Lessen vanuit de KNO

Wat is www.wiKiNO.nl? WiKiNO.nl is een database waar kennis over het KNO-vakgebied kan worden gevonden, geplaatst en besproken. Het platform heeft een Wikipedia-achtige structuur en is toegankelijk voor alle KNO-specialisten en KNO-AIOS in Nederland.
WiKiNO.nl is voortgekomen uit de behoefte om up-to-date informatie snel en gemakkelijk te verspreiden. Op dit moment heeft de actuele evidence-based kennis een te versnipperd karakter om efficiënt te worden gebruikt in de dagelijkse praktijk. Het ligt voor de hand dat KNO-artsen door het hele land tegen dezelfde kennislacunes aan lopen, de stand van de wetenschap verandert immers voortdurend. Om te voorkomen dat het wiel telkens opnieuw moet te worden uitgevonden, werd wiKiNO.nl geïntroduceerd.
Wie vormen de redactie van wiKiNO.nl? De belangrijkste redactie vormen alle KNO-artsen die nieuwe lemma’s plaatsen en bestaande lemma’s wijzigen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Om de kwaliteit van de wetenschappelijke onderbouwing te waarborgen, worden alle lemma’s door een methodologische redactie beoordeeld alvorens ze op wiKiNO.nl worden geplaatst. Zij checkt de ingevoerde lemma’s op de methodologische kwaliteit van de uitgangsvraag, de literatuursearch, de onderbouwing en de aanbeveling. De methodologische redactie wordt gevormd door medewerkers van de afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten.
Het draagvlak van wiKiNO.nl groeit langzaam maar gestaag. Na drie jaar ontwikkeling van de website, vele werkbijeenkomsten en presentaties op verschillende congressen, is een grote meerderheid van de KNO-gemeenschap bekend met wiKiNO.nl. Inmiddels is deze wiki een essentieel instrument geworden in de opleiding tot KNO-arts (schrijven van CAT’s) en bij het onderhouden van EBM-richtlijnen. De toekomst zal leren of deze website ook een essentieel instrument zal zijn voor de dagelijkse praktijkvoering.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren