Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ziek door vervuilde lucht

Het effect van luchtvervuiling op kinderen in Nederland

Door op 02-02-2024
 • 00Inleiding
 • 01
  Gezondheidseffecten bij kinderen door luchtvervuiling
 • 02Luchtkwaliteit en klimaatverandering: een blik op de toekomst
 • 03
  Europees en nationaal beleid op luchtvervuiling
 • 04
  Conclusie
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Nederland behoort tot de gebieden met de slechtste luchtkwaliteit van Europa. Luchtvervuiling heeft schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar voor de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Kortstondige pieken in luchtvervuiling kunnen acute luchtwegklachten geven zoals hoesten en astmaexacerbaties en ze geven een verhoogde kans op lagere luchtweginfecties. Chronische blootstelling leidt tot een verhoogd risico op astma, inhalatieallergieën en neurologische problematiek, zoals aandachtstekortstoornissen, en op volwassen leeftijd tot COPD, hart- en vaatziekten, dementie en de ziekte van Parkinson. De grootste luchtvervuilers zijn het (weg)verkeer, de intensieve veehouderij, de zware industrie en particuliere houtstook. Binnenshuis zijn roken, houtstook en koken de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Het is belangrijk dat artsen een actieve houding aannemen bij het informeren van (aanstaande) ouders en patiënten. Dit artikel bevat achtergrondinformatie en praktische adviezen om blootstelling en de daarmee gepaarde klachten te beperken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Tsang, K.D.
Kleer, L.M. de
Rubriek Casuïstiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 februari 2024
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 18 - editie 1 - Nummer 1 | Toekomst is nu

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de componenten en bronnen van luchtvervuiling in Nederland;
 • kent u de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen;
 • kunt u de patiënt beter adviseren hoe deze blootstelling aan luchtvervuiling en daarmee gezondheidsrisico’s kan beperken.