Geaccrediteerde nascholing
Menu

Zorg goed voor uzelf

Chronische stress en burn-out komen bij artsen frequent voor. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn te vinden in de context van het werk en in de individuele arts. Perfectionisme wordt door veel artsen herkend als een persoonlijke eigenschap. In het kader van zelfzorg en stresspreventie is dit geen gunstige eigenschap. Perfectionisme kan zich uiten in zelfkritiek. Dit veroorzaakt stress en kan ernstige persoonlijke gevolgen hebben zoals burn-out. In het model van ‘hoofd, hart en buik’ zijn aanknopingspunten te vinden voor persoonlijke gedragsverandering. Zo kunnen artsen zelf het risico op chronische stress en burn-out helpen verminderen. Zelfzorg, waarbij gehoor wordt gegeven aan de eigen normale menselijke behoeften en de (nood)signalen van het lichaam, staat hierbij voorop. Zelfcompassie (mildheid naar uzelf) is onderdeel van zelfzorg en een tegenhanger van zelfkritiek. Om persoonlijk gedrag te veranderen zijn verschillende hulpbronnen beschikbaar. Het is belangrijk om het thema zelfzorg op de agenda van het team te zetten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren