Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 1 | Acute geneeskunde

De kinderintensivecare: van korte- naar langetermijnperspectief

Dick Tibboel en Hans van Vught aan het woord

Interview

De kinderintensivecare heeft in de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Van een overtollige ruimte die met wat kunst- en vliegwerk geschikt was gemaakt voor de bewaking en beademing van maximaal twee patiënten, meestal geïnitieerd...

Naar artikel

Adequate herkenning van het acuut zieke kind

Thema artikel

De grootste uitdaging in de acute kindergeneeskunde is niet een succesvolle reanimatie, maar wel de tijdige herkenning en adequate opvang van een acuut ziek kind met een potentieel respiratoir en/of circulatoir falen. Een acuut ziek kind kan zich...

Naar artikel

Verdrinking bij kinderen

Thema artikel

Verdrinking bij kinderen kent een hoge mortaliteit en morbiditeit. Kinderen van verschillende leeftijd verdrinken onder verschillende omstandigheden. Circulatiestilstand na verdrinking gaat in 85% van de gevallen gepaard met secundaire...

Naar artikel

De aanpak van acute nierinsufficiëntie

Thema artikel

Overvulling en hyperkaliëmie zijn de belangrijkste complicaties bij acute nierinsufficiëntie die directe behandeling vereisen. Snel herstel van het circulerend volume is bij prerenale nierinsufficiëntie essentieel om renale schade te...

Naar artikel

Status astmaticus als uiting van anafylaxie: adrenaline

Casuïstiek

Een exacerbatie van astma is een veelvoorkomende oorzaak van acute benauwdheid bij kinderen. Acute benauwdheid kan soms een symptoom zijn van anafylaxie. Begeleidende cardiovasculaire symptomen en huidafwijkingen kunnen minder op de voorgrond...

Naar artikel

Het gevaar van hypotone infuusvloeistoffen bij zieke kinderen

Casuïstiek

Ons huidige infuusbeleid is gebaseerd op een publicatie van meer dan vijftig jaar geleden. Sindsdien is het algemeen gebruik om kinderen als onderhoudsvocht een hypotone infuusvloeistof toe te dienen. In de klinische praktijk wordt van hypotone...

Naar artikel

Uitbreiding van het Nederlandse routine-hielprikprogramma met screening op cystische fibrose

Bijzondere patiënten

Vanaf 1 mei 2011 zal screening van pasgeborenen op cystische fibrose (cf) worden toegevoegd aan het landelijke hielprikprogramma. De Nederlandse screeningsstrategie verschilt van elders toegepaste screeningsstrategieën. Hierdoor heeft elke baby...

Naar artikel

In afwachting van het PICU-transportteam

Bijzondere indicaties

Nadat een patiënt is aangemeld voor opname op een kinderintensivecare (picu) en voldoet aan de criteria voor transport door een picu-transportteam, duurt het enige tijd voordat dit team aanwezig is. Tijdens deze wachttijd mag de behandeling van...

Naar artikel

Clindamycine

Farmacotherapie

Clindamycine remt de eiwitsynthese en daarmee de groei van bacteriën. Het is beschikbaar voor intraveneus en oraal gebruik, naast tabletten ook als drank. Clindamycine is geregistreerd voor gebruik bij kinderen inclusief pasgeborenen. Na inname...

Naar artikel

Ernstige anemie bij de aterme pasgeborene

Klinisch redeneren in de praktijk

Ernstige anemie bij de pasgeborene in de eerste uren postpartum komt niet veel voor. Soms is er echter een spoedindicatie voor een bloedtransfusie of een wisseltransfusie. Het is dan van belang om voor het uitvoeren van de transfusie bloed voor...

Naar artikel

Tepel-speenverwarring: Fabel of feit?

Evidence-based pediatrics

Borstvoeding is de eerste keuze als het gaat om het geven van babyvoeding. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (who) en Unicef samen de tien stappen naar succesvolle borstvoeding geformuleerd...

Naar artikel

Antibiotische behandeling van pneumonie bij kinderen

Vraag en antwoord

Een microbiologische diagnose is in geval van pneumonie zelden met zekerheid te stellen. De meest waarschijnlijke verwekker kan worden verondersteld op basis van gegevens verkregen uit epidemiologie, leeftijd en jaargetijde. Streptococcus...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte