Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 1 | Kinderen met een verstandelijke beperking

Praktische Pediatrie in transmissie: wisseling van de wacht

In gesprek met Paul Brand en Jolita Bekhof

Interview

Hoe is het begonnen? Paul legt uit: 'Prelumuitgever Charles Dumas kwam met het idee. Ik had een boek geschreven waarvoor ik een uitgever zocht en kwam na wat omwegen bij Charles terecht.' Dumas, afkomstig van BSL, was in 2006 voor zichzelf...

Naar artikel

Kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking: op zoek naar de beste aanpak

Interview

Het thema van dit eerste nummer van 2019 is kinderen met een verstandelijke beperking. Ik praat met twee typen deskundigen: een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en de ouders van een kind met een ontwikkelingsachterstand. Dat laatste is...

Naar artikel

Integrale zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking: samen met de AVG 1 punt

Nascholingsartikel

In dit artikel wordt de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking besproken, met de nadruk op samenwerking met de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak comorbiditeit op...

Naar artikel

Slaapproblemen bij kinderen met een verstandelijke beperking 1 punt

Nascholingsartikel

Slaapproblemen bij kinderen met een verstandelijke beperking komen vaak voor. De inbreuk op de nachtrust maakt slaapproblemen bij deze kinderen zeer belastend voor ouders en de omgeving. De slaap zelf is in essentie niet anders bij kinderen met...

Naar artikel

Richtlijn diagnostiek bij ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking 1 punt

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Kinderen die worden verwezen vanwege een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking (OA/VB) kunnen, gezien de veelheid van mogelijke oorzaken én de snelheid van diagnostische ontwikkelingen, een puzzel vormen voor de kinderarts. Recent is...

Naar artikel

Praktische aanpak van voedingsproblemen bij kinderen met een meervoudige beperking

Casuïstiek

Kinderen met een meervoudige beperking hebben vaak voedingsproblemen die kunnen leiden tot ondervoeding, verslikken, longontsteking en overbelasting van de ouders.  De groei kan bij deze kinderen anders verlopen dan bij gezonde kinderen...

Naar artikel

Spasticiteit 1 punt

Vanuit de klacht

Spasticiteit is bij kinderen de meest voorkomende oorzaak van verhoogde spierspanning (hypertonie). Typerend is de toenemende snelheidsafhankelijke weerstand tegen passieve spierrekking, die ook weer ineens kan verdwijnen (knipmesfenomeen). De...

Naar artikel

Pleuravocht

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

In juli 2018 zagen wij een 17-jaar oude jongen op de SEH. Hij was afkomstig uit Eritrea en was sinds acht weken in Nederland. Hij had sinds twee weken klachten van een stekende pijn op de borst rechts, wisselend koorts en benauwdheid....

Naar artikel

Het verrichten van een echo-cerebrum bij de pasgeborene na maternaal cocaïnegebruik

Wat is de waarde van....

Vanwege de vasoconstrictieve werking van cocaïne wordt gevreesd dat prenatale blootstelling hersenafwijkingen bij de pasgeborene veroorzaakt. Omdat in enkele case reports kinderen werden beschreven met periventriculaire leukomalacie, cysten...

Naar artikel

Glycopyrronium voor de behandeling van kwijlen bij cerebrale parese

Farmacotherapie

Kwijlen komt vaak voor bij kinderen met cerebrale parese en kan erg hinderlijk zijn voor patiënten en ouders/verzorgers. Er zijn verschillende behandelingen voor kwijlen bij kinderen met cerebrale parese, waaronder farmacologische behandeling...

Naar artikel

Plotseling aan bed gekluisterd...

Klinisch redeneren in de praktijk

Een meisje van 16 jaar presenteerde zich met acute uitvalsverschijnselen van armen en benen. Dit bleek te berusten op een acute myelopathie. Aan de hand van deze casus beschrijven we de differentiaaldiagnose van dit ziektebeeld en bieden we...

Naar artikel

Een botnaald bij (premature) neonaten?

Evidence-based pediatrics

Hoewel het gebruik van botnaalden bij (premature) neonaten al lang bestaat, is er geen onderzoek van hoge kwaliteit naar gedaan. In dit artikel bespreken we de literatuur over de effectiviteit en veiligheid van botnaalden voor...

Naar artikel

Meten van de lichaamslengte bij een kind dat niet kan staan

Hoe doe je dat?

Als kinderen ouder dan 2 jaar niet kunnen staan, is dit vaak het gevolg van ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Deze beperkingen kunnen gepaard gaan met contracturen en scoliose, vooral bij kinderen die ernstiger zijn aangedaan. Gezien het...

Naar artikel

Uitleg aan ouders over de SNP-array

Hoe zeg je dat?

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunnen worden verwezen naar de klinisch geneticus voor beoordeling en voor het inzetten van genetische diagnostiek. De kinderarts kan ook zelf een SNP-array aanvragen. Maar die moet ouders dan...

Naar artikel

Mondzorg bij kinderen, zo gewoon als mogelijk, zo bijzonder als nodig

Buitengewesten

Er zijn in Nederland zeventien Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. Hier werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kinderen met psychiatrische problematiek en...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte