Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 1 | Migranten en Global health

De grens over

Gesprekken met Alfred van Meurs en Albertine Baauw

Interview

In dit nummer, en dus ook in dit interview, worden grenzen overschreden. Wij gaan zelf de grens over, naar ‘de tropen’, maar we hebben het ook over de kinderen die alleen of met hun ouders de grens naar Nederland zijn overgestoken: de...

Naar artikel

Komt een vluchtelingenkind op uw spreekuur … 1 punt

Nascholingsartikel

De toegenomen stroom vluchtelingenkinderen is merkbaar in uw spreekkamer. De vraag doet zich voor hoe de zorg voor vluchtelingenkinderen is geregeld en wat de gezondheidsrisico’s van vluchtelingenkinderen zijn. Dit artikel biedt een beknopt...

Naar artikel

Migrant komt bij de dokter 1 punt

Aan welke hematologische problemen denkt u?

Nascholingsartikel

Aan de hand van drie cases worden veelvoorkomende hematologische problemen bij kinderen van immigranten besproken. Hierbij komen de presenterende symptomen en de pathofysiologie van thalassemie, sikkelcelziekte en G6PD-deficiëntie aan bod. De...

Naar artikel

De richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Kinderartsen worden geregeld geconfronteerd met (een vermoeden van) seksueel misbruik bij een kind. Het vaststellen dan wel uitsluiten van seksueel misbruik bij kinderen kent vele uitdagingen en vraagt om zorgvuldig onderzoek door artsen met...

Naar artikel

Ontwikkelingen op adoptiegebied in Nederland 1 punt

Nascholingsartikel

Het adopteren van een buitenlands kind is een zorgvuldige, langdurige en kostbare procedure waarbij veel instanties zijn betrokken. Het aanbod van adoptiekinderen is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Bovendien heeft een steeds groter deel...

Naar artikel

Verdenking tuberculose: wat nu? 1 punt

Overzicht van de diagnostiek bij kinderen met een verdenking op tuberculose in Nederland

Nascholingsartikel

Tuberculose is een besmettelijke ziekte die wereldwijd veel voorkomt maar in Nederland relatief weinig wordt gezien. De laatste jaren is de incidentie in ons land toegenomen door de toestroom van migranten. De ziekte manifesteert zich op vele...

Naar artikel

Een blauwe baby

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een pasgeborene van 10 dagen oud wordt met spoed ingestuurd door de huisarts in verband met blauw zien. Het kind is na een ongecompliceerde zwangerschap poliklinisch per vaginam geboren en had een goede start. In de eerste week kwam de...

Naar artikel

Drainage en VATS bij pneumonie met pleurale effusie op de kinderleeftijd

Wat is de waarde van....

De behandeling van een pneumonie met pleuravocht is complex. De behandeling bestaat per definitie uit langdurige behandeling met antibiotica, bij voorkeur na afname van materiaal voor microbiologische analyse. Afhankelijk van de grootte van de...

Naar artikel

Intranasale geneesmiddeltoediening bij kinderen

Farmacotherapie

Intranasale toediening van geneesmiddelen heeft belangrijke voordelen ten opzichte van andere toedieningsroutes, vooral bij kinderen. We gaan in op de algemene principes van geneesmiddeltoediening via de neus. Daarnaast bespreken we twee...

Naar artikel

Van klacht naar diagnose: pancytopenie en zijn zeldzaamheden

Klinisch redeneren in de praktijk

Een zesjarig meisje presenteert zich met sinds anderhalve week piekende koorts, moeheid en hoofdpijn. Bij aanvullend onderzoek valt vooral pancytopenie op, zonder sterk verhoogde ontstekingsparameters of bij screening aanwijzingen voor een...

Naar artikel

Zijn statines effectief en veilig in de behandeling van kinderen met familiaire hypercholesterolemie?

Evidence-based pediatrics

Patiënten met (familiaire) hypercholesterolemie (FH) hebben een verhoogde kans op het vroegtijdig ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Door het screenen van familieleden wordt de diagnose vaker al bij kinderen gesteld. Volwassenen worden...

Naar artikel

FitNet: de onlinebehandeling voor jongeren met het chronischevermoeidheidssyndroom

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

In 2007 startten twee Utrechtse kinderartsen een samenwerking met het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) om een behandeling voor jongeren met het chronischvermoeidheidssyndroom (CVS) te ontwikkelen. Ze kozen voor een therapie...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte