Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | De pasgeborene

Verschuivende grenzen

In gesprek met Hans van Goudoever

Interview

Een persbericht van het Erasmus MC in september 2004 had als kop ‘Nieuwe hoogleraar Erasmus MC pleit voor verlaging abortusgrens’. Dit bericht, of liever, de inaugurele rede waarnaar het verwees, deed indertijd heel wat stof opwaaien, ook of...

Naar artikel

Urethrakleppen: een kleine afwijking met grote gevolgen

Casuïstiek

Posterieure urethrakleppen (puk) is een aandoening die zich op verschillende manieren bij jongens kan manifesteren. Ernstige vormen geven antenataal al aanleiding tot afwijkingen aan de urinewegen (waaronder hydronefrose) en kunnen zodoende bij...

Naar artikel

Wat te doen als de borstvoeding niet op gang komt?

Thema artikel

De gezondheid van pasgeborenen kan bedreigd worden als de borstvoeding na de geboorte niet goed op gang komt. In dit artikel wordt ingegaan op de fysiologie van borstvoeding. Aangegeven wordt hoe men kan controleren of het kind goed aanligt en of...

Naar artikel

Pijn en pijnbestrijding bij pasgeborenen

Thema artikel

Onwetendheid over het vermogen van pasgeborenen om pijn te voelen, en onzekerheid over het effect van analgetica en de bijwerkingen daarvan bij kinderen van deze jonge leeftijd, hebben lange tijd het geven van goede analgesie bij pasgeborenen...

Naar artikel

Prognose van zeer premature geboorte voor de volwassen leeftijd

Thema artikel

De incidentie van vroeggeboorte is de laatste decennia fors toegenomen. De combinatie van toegenomen incidentie en toegenomen overleving na zeer premature geboorte impliceert dat het aantal volwassenen met een dergelijke voorgeschiedenis de...

Naar artikel

Acute neurologische presentatie van stofwisselingsziekten bij zuigelingen

Een praktische handleiding

Thema artikel

In zeldzame gevallen is een stofwisselingsziekte de oorzaak van een acuut neurologisch ziektebeeld bij zuigelingen. Door velen wordt het vaststellen of er sprake zou kunnen zijn van een stofwisselingsziekte als zeer complex ervaren. In dit...

Naar artikel

Het herkennen van letsel door mishandeling

Bijzondere patiënten

Kindermishandeling komt vaker voor dan de meeste artsen denken. Per jaar komen naar schatting tientallen kinderen om het leven door mishandeling. Systematische (hetero)anamnese en  onderzoek van letsel helpt om mishandeling te onderscheiden van...

Naar artikel

Beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen en het Gronings Protocol

Bijzondere indicaties

De meerderheid van de pasgeborenen onder de leeftijd van één jaar overlijdt na een medische beslissing rond het levenseinde. Meestal gaat het om het besluit om de kunstmatige beademing te staken bij een pasgeborene zonder overlevingskans. In...

Naar artikel

Invoering van universele waterpokkenvaccinatie: voorlopig nog tegen

Voor en tegen

In een recent rapport van de Gezondheidsraad zijn door een commissie van de raad de  argumenten voor en tegen universele waterpokkenvaccinatie bij kinderen tegen elkaar afgewogen. Waterpokken is bij kinderen meestal een onschuldige ziekte en de...

Naar artikel

Waterpokkenvaccinatie op de kinderleeftijd: waarom wachten?

Voor en tegen

De argumenten om te starten met een landelijke vaccinatie tegenwaterpokken zijn talrijk en wegen in mijn ogen ruimschoots op tegen de geringe nadelige effecten, die bovendien veelal alleen van theoretische aard zijn. Het niet te verwaarlozen...

Naar artikel

Plotseling bleek en geel zien

Klinisch redeneren in de praktijk

We bespreken een bijna zes jaar oude Hindoestaanse jongen met een blanco voorgeschiedenis, die zich presenteert met plotseling ontstane bleekheid en geelzien. Er wordt ingegaan op de uitgebreide differentiaaldiagnose bij het vermoeden op een...

Naar artikel

Effectiviteit en veiligheid van coffeïne voor apneus bij prematuren

Evidence-based pediatrics

Methylxanthines, waaronder coffeïne, behoren al jaren tot de meest frequent voorgeschreven medicijnen in de neonatologie en zijn effectief in de behandeling van apneus bij prematuren. Onbekend is of coffeïne schadelijk is voor de...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte