Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Oncologie en hematologie

Behandeling van kinderen met een hoogrisiconeuroblastoom 1 punt

Nascholingsartikel

Neuroblastoom is de meest voorkomende extracraniële solide tumor op de kinderleeftijd. De diagnose wordt in Nederland jaarlijks bij 25 tot 30 kinderen gesteld. De piekincidentie is 0-4 jaar, met een mediane leeftijd van 23 maanden. Neuroblastoom...

Naar artikel

Acute lymfatische leukemie bij kinderen 1 punt

Nascholingsartikel

De afgelopen decennia is er enorme vooruitgang geboekt in de behandeling van kinderen met ALL, en in onze inzichten in de biologie van ALL. Te verwachten valt dat het, mede op basis van deze toegenomen inzichten, in de toekomst nog beter mogelijk...

Naar artikel

LATER: LAngeTERmijneffecten na kinderkanker en de (inter)nationale samenwerking 1 punt

Nascholingsartikel

De overleving van kinderen met kanker is in de laatste vijf decennia zeer sterk verbeterd dankzij intensieve behandeling, betere stratificatie en internationale samenwerking in wetenschappelijk onderzoek. Helaas heeft dit succes ook een...

Naar artikel

Koorts en neutropenie bij kinderen met kanker 1 punt

Nascholingsartikel

Infecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij kinderen met kanker. Het risico op ernstige bacteriële infecties is vooral hoog bij chemotherapie-geïnduceerde neutropenie. Wanneer een patiënt koorts ontwikkelt tijdens...

Naar artikel

Het Prinses Máxima Centrum en de toekomst van de kinderoncologie

Interview

Begin dit jaar is naast het UMC Utrecht de eerste paal geslagen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het centrale ziekenhuis waar in de toekomst bij alle kinderen met kanker de diagnose gesteld en de therapie bepaald gaat...

Naar artikel

Het individueel zorgplan voor palliatieve zorg voor kinderen

Van een uitgebreide richtlijn met veel aanbevelingen naar een handzaam individueel zorgplan

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

In 2013 is de NVK-richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen gepubliceerd, met als doel de zorg te verbeteren voor kinderen die ernstig ziek of stervende zijn. De evidence-based richtlijn geeft aanbevelingen over herkenning en behandeling van...

Naar artikel

Rode gewrichten van de vingers

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

In december 2015 zagen wij een meisje van 11 jaar op de polikliniek. Zij had sinds een paar maanden perioden met rode gewrichten van de vingers die ongeveer een week duurden. De vingers voelden dan ook minder soepel aan en zij had er last van bij...

Naar artikel

Een antenataal vastgestelde hydronefrose

Wat is de waarde van....

Antenatale hydronefrose is een veelvoorkomende, vaak onschuldige radiologische bevinding. Bij geïsoleerde milde tot matige pyelumdilatatie zonder andere afwijkingen is een expectatief beleid zonder antibioticaprofylaxe of invasieve diagnostiek...

Naar artikel

Chemotherapeutica: balanceren tussen effectiviteit en toxiciteit

Farmacotherapie

Chemotherapeutica, ook wel cytostatica genoemd, worden vooral gebruikt voor de behandeling van oncologische aandoeningen. Cytostatica hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze de replicatie van DNA en RNA onderbreken. Door een combinatie van...

Naar artikel

Met vallen en opstaan

Klinisch redeneren in de praktijk

Een meisje van 1 jaar en 10 maanden presenteerde zich met sinds tien dagen bestaande ataxie zonder andere begeleidende verschijnselen. Aan de hand van deze casus beschrijven we de differentiaaldiagnose van ataxie bij een jong kind en geven we de...

Naar artikel

Kleine druktemakers

Hebben psychostimulantia een effect op de groei van kinderen?

Evidence-based pediatrics

Steeds meer, vaak ook jonge, kinderen worden behandeld met psychostimulantia. Psychostimulantia verhogen de afgifte van dopamine in de synapsspleet. Dopamine is een directe inhibitor van groeihormoon, waardoor psychostimulantiagebruik de...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte