Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Psychologie

Integrale zorg voor lichaam en geest

Gesprekken met Martha Grootenhuis en Robert Vermeiren

Interview

Dit nummer is gewijd aan de psychologische kanten van ons vak. Wat staat centraal op het gebied van onderzoek en wat hebben kinderartsen daaraan? We laten twee sleutelfiguren aan het woord. Beiden hebben een grote staat van dienst op...

Naar artikel

Iedereen kan KLIKken 1 punt

Het bespreken van Patient Reported Outcomes in de klinische praktijk

Nascholingsartikel

KLIK is een online portaal waarmee via Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) de kwaliteit van leven, symptomen en het psychosociaal functioneren van een kind met een chronische ziekte of aandoening en zijn ouders systematisch in beeld...

Naar artikel

Evidence-based behandeling van angststoornissen, depressie en psychotrauma bij kinderen en jongeren 1 punt

Nascholingsartikel

Angststoornis, depressie en posttraumatische stressstoornis komen bij ongeveer 1 op de 7 kinderen en jongeren voor. Naast de typische symptomen zoals gevoelens van angst, piekeren, somberheid en herbelevingen, presenteren kinderen en jongeren...

Naar artikel

De Richtlijn pediatrisch delier

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Delier bij kinderen is vooral beschreven bij kinderen die zo ernstig ziek zijn (geweest), dat opname op een PICU (pediatrische intensive care) nodig was. Daarnaast komt het bij kinderen voor na een narcose en bij koorts. De diagnose...

Naar artikel

Bezorgde ouders, kwetsbaar kind: het vulnerable-childsyndroom 1 punt

Nascholingsartikel

Het v ulnerable-child syndroom wordt veroorzaakt door een verstoorde ouder-kindinteractie door (ongegronde of overdreven) angst bij ouders over de gezondheid van hun kind. Het syndroom ontstaat vaak nadat het kind een ernstige ziekte of trauma...

Naar artikel

Vallen en weer opstaan; conversie (h)erkennen 1 punt

Vanuit de klacht

Conversie ofwel de functionele neurologische stoornis (DSM-5) is een onderdeel van de grotere groep van functionele klachten. Dit artikel geeft praktische aanwijzingen voor de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de behandeling op basis van de...

Naar artikel

Onbegrepen zuurstofbehoefte bij een neonaat

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving. Een vijf weken oude aterme vrouwelijke zuigeling met een geboortegewicht van 3390 gram werd opgenomen wegens drie dagen...

Naar artikel

Patiëntcomfort en -communicatie: woorden als pijnstiller

Wat is de waarde van....

In het ziekenhuis worden talrijke medische ingrepen en interventies uitgevoerd. Voor de meeste patiënten zijn dit stressvolle gebeurtenissen die gepaard gaan met spanning en angst. Onderzoek en klinische ervaring hebben uitgewezen dat angst...

Naar artikel

Bètablokkers voor de behandeling van infantiele hemangiomen

Farmacotherapie

Infantiele hemangiomen zijn de meest voorkomende vaattumoren op de kinderleeftijd. De groei verloopt in fasen, met een spontane involutie van het hemangioom in de loop der jaren. Behandeling is geïndiceerd bij hemangiomen die een risico geven...

Naar artikel

Een tweeling met ernstige rachitis

Het verregaande gevolg van te weinig vitamine D

Klinisch redeneren in de praktijk

Een eeneiige tweeling van 21 maanden presenteerde zich met rachitis. Aan de hand van deze casus bespreken we de differentiaaldiagnose van rachitis en het aanvullend onderzoek om de oorzaak vast te stellen. We gaan in op de meest voorkomende...

Naar artikel

Cannabidiol voor therapieresistente epilepsie: hype of wondermiddel?

Evidence-based pediatrics

De toepassing van cannabisderivaten als geneesmiddel staat in toenemende mate in de belangstelling, niet alleen in wetenschappelijk opzicht maar ook in de media. Onlangs zijn er studies gepubliceerd waarin de adjuvante behandeling met...

Naar artikel

Drukmeting bij een lumbaalpunctie

Hoe doe je dat?

Het meten van de intracraniële druk bij een lumbaalpunctie is van belang bij de diagnostiek van een idiopathische intracraniële hypertensie. Een lumbaalpunctie is de minst invasieve methode om de intracraniële druk te bepalen.

Naar artikel

Een hees kind: hoe pak je dat aan?

Buitengewesten

Veruit de meest voorkomende oorzaak van langdurig bestaande heesheid bij kinderen zijn stembandknobbeltjes. Dit komt het meest voor bij jongens van rond de 9 jaar en bij adolescente meisjes. De behandeling is doorgaans conservatief, met...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte