Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Tweedelijnszorg

Moeders met psychiatrische problematiek: gevolgen voor het kind 1 punt

Tweedelijnszorg

In de zorg op de POP-poli voor kinderen van psychiatrisch belaste moeders is er een samenwerking tussen drie specialismen. Kinderarts, psychiater en gynaecoloog wegen samen met de aanstaande ouder(s) de gevolgen van psychofarmacagebruik in de...

Naar artikel

Diagnostiek en behandeling van verworven schildklieraandoeningen 1 punt

Schildklierhormoon heeft belangrijke fysiologische functies in bijna alle organen. Een adequate schildklierhormoonconcentratie is daarom essentieel voor het groeiende en zich ontwikkelende kind. Dit onderstreept het belang van adequate...

Naar artikel

Hoofdpijn: handleiding voor medicamenteuze, maar vooral niet-medicamenteuze aanpak 1 punt

Hoofdpijn komt bij veel volwassenen en kinderen voor en heeft grote impact op het functioneren en het welbevinden. Migraine en spanningshoofdpijn zijn de meest voorkomende typen hoofdpijn. Migraine wordt vaak ondergediagnosticeerd. Hoofdpijn die...

Naar artikel

De rol van de kinderarts en de Infant Mental Health-specialist bij ‘lastige’ of extreem bezorgde ouders 1 punt

Vanuit de klacht

Natuurlijk staan ziekten als gastro-oesofageale refl uxziekte en koemelkallergie in de differentiaaldiagnose. Bij een onrustige en veel huilende zuigeling zonder alarmsignalen en zonder afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek denk je...

Naar artikel

De toekomst van de algemene kindergeneeskunde

Gesprekken met Saskia van Daalen en Desiree Creemers

Interview

Was het eerste nummer van dit jaar van Praktische Pediatrie gewijd aan de eerste lijn – jeugdartsen en huisartsen –, in dit nummer staat de tweede lijn centraal: de kinderartsen in algemene ziekenhuizen, de ruggengraat van de...

Naar artikel

Richtlijn early-onset sepsis in de praktijk

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

In april 2017 is de nieuwe richtlijn Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties gelanceerd. Belangrijke veranderingen betreffen het antibioticumbeleid bij zwangeren en het beleid bij maternale koorts. De richtlijn adviseert...

Naar artikel

Sternale zwelling bij de zuigeling

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving. Op  www.praktischepediatrie.nl  kunt u uw diagnose controleren.

Naar artikel

Genetische diagnostiek bij kleine lengte door afwijkingen in de GH-IGF-1-as

Wat is de waarde van....

Een van de oorzaken van kleine lengte is een stoornis in de GH-IGF-1-as. Met een nauwkeurige evaluatie van de GH-IGF-1-as kan worden bepaald op welk niveau in de as zich een stoornis bevindt en kan gericht genetisch onderzoek...

Naar artikel

Veilig medicatiegebruik bij G6PD-deficiëntie

Farmacotherapie

Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (G6PD-deficiëntie) is een X-gebonden erfelijke aandoening waarbij hemolyse kan worden uitgelokt door genees- en voedingsmiddelen, chemicaliën en infecties. Afhankelijk van de mate van deficiëntie...

Naar artikel

Een zeldzame oorzaak van neonatale cholestase

Klinisch redeneren in de praktijk

We bespreken een pasgeborene, geboren bij een amenorroeduur van 35 weken, met neonatale cholestase op basis van intra-uteriene hemolyse door rhesusantagonisme. Aan de hand van deze patiënt worden pathofysiologie, differentiaaldiagnose,...

Naar artikel

Volumerereanimatie: fysiologisch zout of gebalanceerde vloeistof?

Evidence-based pediatrics

Fysiologisch zout is de meest gebruikte vloeistof voor volumereanimatie. Vulling met grote hoeveelheden fysiologisch zout kan hyperchloremie veroorzaken. ‘Gebalanceerde’ vloeistoffen benaderen de plasmasamenstelling beter en bevatten...

Naar artikel

De website www.kinderneurologie.eu

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

Uitleg geven over de aandoening die een kind heeft, zowel aan het kind zelf als aan de ouders, is een van belangrijke taken die wij als arts hebben. Begrip bij ouders over wat er aan de hand is met hun kind, is belangrijk bij de acceptatie en...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte