Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Vaccinaties

Kinderartsen weten soms te weinig van vaccinaties

Een gesprek met Rudy Burgmeijer

Interview

De bemoeienis van de Nederlandse kinderartsen met het vaccinatiebeleid bij kinderen reikt meestal niet verder dan het in het poliklinische dossier van hun patiënten noteren van hun vaccinatiestatus, als het even kan met de gemakzuchtige woorden...

Naar artikel

Rotavirusinfecties en de vaccinatie daartegen

Thema artikel

Door snelle uitdroging en verstoring van de elektrolytenbalans zijn rotavirusinfecties voor alle zuigelingen ter wereld potentieel levensbedreigend. In ontwikkelde landen is de mortaliteit te verwaarlozen, maar in ontwikkelingslanden sterven...

Naar artikel

Vaccinatie tegen het respiratoir syncytieel virus: toekomstmuziek?

Thema artikel

Ruim zestig jaar geleden werd het respiratoir syncytieel virus (rs-virus) ontdekt. Sindsdien is het erkend als een van de belangrijkste verwekkers van luchtweginfecties bij zuigelingen en jonge kinderen. Ofschoon het merendeel van de infecties...

Naar artikel

Bijwerkingen en contra-indicaties van vaccinaties: feit en fictie

Thema artikel

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt al ruim 45 jaar intensief bewaakt. Het is veilig en effectief. Dit succes is tegelijkertijd de grootste bedreiging, omdat de ernst van verdwenen doelziekten vergeten is en bijwerkingen meer opvallen, waardoor...

Naar artikel

Vaccinaties bij ernstig allergische kinderen en ernstige allergische reacties na vaccinaties bij kinderen

Casuïstiek

Ieder vaccin kan een allergische reactie uitlokken. Anafylactische reacties zijn uiterst zeldzaam. Methodieken om een eerste allergische reactie te voorspellen bestaan (nog) niet. Er zijn geen prospectieve onderzoeken over bijwerkingen van...

Naar artikel

Vaccinatie van prematuur geboren kinderen

Huidige kennis en adviezen

Casuïstiek

Het immuunsysteem van de prematuur geboren zuigeling is onrijp en de overdracht van maternale antilichamen is bij geboorte nog niet voltooid. Mede hierdoor zijn prematuren extra vatbaar voor infecties, waartegen soms gevaccineerd kan worden....

Naar artikel

Witte vlekken op de huid bij een kind met constitutioneel eczeem

Bijwerking van de behandeling met corticosterodzalf?

Bijzondere patiënten

Tijdens de behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen ontstaan vaak multipele kleine, bleekwitte vlekken verspreid over de huid. Door veel ouders (en hulpverleners) wordt deze aandoening gezien als een bijwerking van de lokale...

Naar artikel

Behandeling met infliximab bij kinderen en adolescenten met de ziekte van Crohn

Bijzondere indicaties

Infliximab is een chimere monoklonale antistof die bindt aan tumornecrosefactor-α, een cytokine met een centrale rol in de pathogenese van chronisch inflammatoir darmlijden. Grote gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken hebben aangetoond...

Naar artikel

Failure to thrive: van symptoom naar diagnose

Vanuit de klacht

Wanneer een kind wordt verwezen wegens onvoldoende groei, moet eerst bepaald worden of het voldoet aan de criteria voor failure to thrive. Voor failure to thrive bij kinderen jonger dan 3 jaar hanteren wij de volgende definitie: Een niet gedijend...

Naar artikel

Een patiënt met een persisterende luchtwegaandoening

Klinisch redeneren in de praktijk

Besproken wordt een jongen van 2,5 jaar oud met persisterende klachten van koorts, piepen, tachypnoe en afwijkingen op de thoraxfoto’s na het doormaken van een, waarschijnlijk virale, onderste luchtweginfectie. Pas na langere tijd is de...

Naar artikel

Griepvaccinatie bij kinderen met astma

Evidence en overige overwegingen

Evidence-based pediatrics

Recent heeft de Gezondheidsraad een rapport gepubliceerd getiteld: ‘Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling’. Naar aanleiding van nieuwe onderzoeksgegevens was er discussie of kinderen met astma nog wel geadviseerd moet worden om...

Naar artikel

Interferon-y-tests beter dan mantouxtest bij de diagnostiek van tbc?

Vraag en antwoord

Tuberculose-infectie ontstaat als een voorheen niet geïnfecteerd kind een met de tuberkelbacil geïnfecteerde, gecontamineerde aerosoldruppel inhaleert. Meestal krijgt het kind geen symptomen, gaat de infectie onopgemerkt voorbij en heelt het...

Naar artikel

Pleuravocht bij pneumonie: diagnostisch puncteren?

Vraag en antwoord

Is het nodig om bij pleuravocht bij kinderen met pneumonie diagnostisch te puncteren? Bij kinderen met een pneumonie kan pleuravocht voorkomen. De behandelend arts moet dan overwegen of een diagnostische pleurapunctie moet worden verricht....

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte