Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 3 | Derdelijnszorg

Taakverdeling en de derde lijn

De visies van Edward Nieuwenhuis en Edmond Rings

Interview

In de discussie over de toekomst van de kindergeneeskunde nemen de academische kinderziekenhuizen een aparte plaats in. Nog meer dan in andere (opleidings)klinieken wordt patiëntenzorg er gecombineerd met onderwijs, opleiding en onderzoek. Maar...

Naar artikel

Stamceltransplantatie bij kinderen 1 punt

Derdelijnszorg

Allogene stamceltransplantatie (ASCT) heeft de afgelopen halve eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt als succesvolle curatieve behandeling voor zowel kinderen met niet-maligne als met maligne aandoeningen. ASCT is in de laatste decade veel...

Naar artikel

Op de grenzen van levensvatbaarheid 1 punt

Overleving en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 24 of 25 weken

Nascholingsartikel

In de afgelopen decennia heeft zich een aantal belangrijke verbeteringen in de perinatale zorg voor prematuur geboren kinderen voorgedaan. Regionalisatie van hoogrisico zwangerschappen in perinatologische centra, toediening van corticosteroïden...

Naar artikel

Lymfatische malformaties bij kinderen

Derdelijnszorg

Lymfatische malformaties zijn de meest voorkomende aangeboren vasculaire malformaties bij kinderen. Over de ontstaanswijze is nog weinig bekend. Er lijkt sprake te zijn van een gestoorde ontwikkeling van het lymfestelsel. De meeste lymfatische...

Naar artikel

Beenmergfalen bij kinderen: van presentatie tot diagnose 1 punt

Casuïstiek

Beenmergfalen kan zich bij kinderen op elke leeftijd presenteren en heeft een brede differentiële diagnose. Dit artikel legt de nadruk op verworven oorzaken van beenmergfalen na de neonatale leeftijd en in mindere mate op erfelijke oorzaken. Dit...

Naar artikel

Van ALTE naar BRUE 1 punt

Minder diagnostiek en opnames voor laagrisico kinderen met een acuut incident

Vanuit de klacht

Enkele decennia na de invoering van de term Apparent Life Threatening Event (ALTE) is er de Brief Resolved Unexplained Event (BRUE) als opvolger. Op grond van een nieuwe richtlijn is het nu mogelijk om kinderen met een acuut incident die voldoen...

Naar artikel

Een huidafwijking in de bilspleet

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

In november 2017 zagen wij op de poeppoli van de polikliniek kindergeneeskunde een jongen van 15 jaar met ADD in verband met klachten van fecale incontinentie. Hij had hier altijd al last van gehad en was eigenlijk nooit goed zindelijk geweest...

Naar artikel

Orale glucose als behandeling van een milde neonatale hypoglykemie?

Wat is de waarde van....

Pasgeborenen uit risicogroepen worden gescreend op het ontstaan van een neonatale hypoglykemie. Behandeling van een hypoglykemie bestaat uit het verhogen van de koolhydraatintake met voeding of intraveneuze glucose. Op veel afdelingen in...

Naar artikel

Lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®): nieuw therapeutisch middel bij cystische fibrose

Farmacotherapie

Cystische fibrose (CF) wordt veroorzaakt door mutaties in het CFTR-gen, waardoor de functionaliteit en hoeveelheid van het CFTR-eiwit op het celoppervlak afneemt. Er zijn veel verschillende CFTR-mutaties, die worden ingedeeld in verschillende...

Naar artikel

112 wanneer 1 + 1 geen 2 is: een brakende zuigeling met een bijzondere oorzaak

Klinisch redeneren in de praktijk

Een 9 maanden oude jongen presenteert zich drie keer op de Spoedeisende Hulp met acuut fors braken. Aan de hand van deze casus bespreken we de differentiële diagnose van een brakende zuigeling, met speciale aandacht voor het ziektebeeld food...

Naar artikel

Effectiviteit van pijnstillende werking van paracetamol

Evidence-based pediatrics

Paracetamol is het meest gebruikte geneesmiddel voor pijnstilling bij kinderen. In farmacokinetische studies worden bij rectale toediening grote interindividuele verschillen in absorptie van paracetamol beschreven, waarbij een deel van de...

Naar artikel

De ESPGHAN-richtlijn uit 2012: diagnostiek van coeliakie bij kinderen

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

In 2012 werd de herziene richtlijn Diagnostiek van coeliakie bij kinderen van de European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) gepubliceerd. Vanaf begin 2012 wordt deze richtlijn, mede op advies van de...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte