Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 3 | Geneeskunst en sociale pediatrie

De aanpak van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) 1 punt

Van ergernis naar uitdaging

Nascholingsartikel

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor. Neurobiologische, cognitieve, emotionele en sociale factoren staan centraal in de verklaringsmodellen. Communicatieaspecten zijn cruciaal in de aanpak. Erkenning van...

Naar artikel

Effectiever consult voeren door gebruik van onderwijskundige technieken in de spreekkamer 1 punt

Nascholingsartikel

Een medisch consult bevat onderwijskundige elementen, zoals de uitleg die u geeft over ziekte en behandeling. Het loont de moeite u te verdiepen in de principes van het leren van volwassenen, zodat u die kunt toepassen om uw consulten effectiever...

Naar artikel

Handelingsprotocol nader onderzoek naar de doodsoorzaak bij kinderen 1 punt

Nascholingsartikel

In Nederland overlijden jaarlijks circa 1100 kinderen. De Wet verplicht behandelend artsen om voordat zij een verklaring van overlijden afgeven, in alle gevallen van overlijden van minderjarigen te overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer over...

Naar artikel

Hoe herkent u laaggeletterdheid bij ouders? 1 punt

En hoe zorgt u voor voldoende informatievoorziening?

Casuïstiek

Door een hoger geworden administratielast staat de tijd in een spreekuur die daadwerkelijk aan de patiënt kan worden besteed, toenemend onder druk. Daarom, en omdat assertievere, geletterde ouders hier steeds vaker om vragen, wordt voor...

Naar artikel

Sociale pediatrie: terug naar de basis van de kindergeneeskunde

Interview

Sociale pediatrie is een jong subspecialisme, maar het heeft oude wortels. Zoals in het navolgende interview wordt benadrukt door zowel Elise van de Putte als Boudien Flapper: de principes van de sociale pediatrie horen aan de basis te liggen van...

Naar artikel

Even een videospelletje spelen, dat kan toch geen kwaad?

Vanuit de klacht

Het ontwikkeling van een gameverslaving kan beginnen met het spelen van een onschuldig spelletje op internet. Een gameverslaving is de dwangmatige behoefte om games te spelen en/of te winnen. Iemand met een gameverslaving speelt overmatig lang...

Naar artikel

Een pasgeborene met een schubbenhuid

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een mannelijke neonaat werd geboren bij een termijn van 32+2 weken. Er was sprake van een normale graviditeit met een onverwachte premature partus. Het jongetje had een matige start met APGAR-scores van 5, 6 en 9 na één, vijf en...

Naar artikel

Adviezen voor veilig slapen ter preventie wiegendood

Wat is de waarde van....

Het is voor professionals die met zuigelingen werken belangrijk om de huidige richtlijn Preventie van Wiegendood en de adviezen voor veilig slapen te kennen. Adviezen voor een veilige slaapomgeving berusten enerzijds op de resultaten van...

Naar artikel

Placebo-effecten bij kinderen

Farmacotherapie

Placebo’s zijn bekend door hun inactieve of ‘fake’ karakter en als controle-arm in placebogecontroleerde trials. De laatste jaren is er groeiende belangstelling voor het placebo-effect omdat het niet alleen een belangrijke rol...

Naar artikel

Acute nierinsufficiëntie bij kinderen, dat muisje heeft een staartje!

Klinisch redeneren in de praktijk

We bespreken de casus van een 14-jarige jongen die zich presenteerde met griepachtige verschijnselen. Bij aanvullend onderzoek via de huisarts bleek er sprake van een acute nierinsufficiëntie. Differentiaaldiagnostisch kan hierbij aan zeer...

Naar artikel

Melatonine als sedativum bij het verrichten van een MRI bij kinderen

Een optie ter vervanging van narcose?

Evidence-based pediatrics

Melatonine is een hormoon dat het natuurlijke slaap-waakritme beïnvloedt. Het wordt steeds vaker toegepast als sedativum bij allerlei procedures waarbij het van belang is dat het kind rustig is of slaapt. Er ontbreken goed opgezette...

Naar artikel

Obesitas en de kracht van de kinderarts in de keten

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

De kinderarts is gewenst in de diagnostiek en aanpak van kinderen met overgewicht. Het expertisecentrum voor kinderen met overgewicht in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is door het ministerie van VWS erkend als best practice en fungeert als proeftuin...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte