Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 4 | Kindercardiologie

Cardiovasculaire risico's bij gebruik van psychostimulantia voor ADHD

Bijzondere patiënten

De laatste jaren is er een duidelijke toename te zien in het gebruik van psychostimulantia bij kinderen met een aandachts/hyperactiviteitsstoornis ( adhd ). De effectiviteit van psychostimulantia is uitgebreid geëvalueerd en bewezen. Aangezien...

Naar artikel

Chronisch hoesten bij kinderen

Vanuit de klacht

Hoesten wordt meestal veroorzaakt door recidiverende virale infecties en/of blootstelling aan sigarettenrook. De hoestreflex, die door deze en andere hoestprikkels wordt veroorzaakt, is een fysiologisch, effectief en essentieel mechanisme om de...

Naar artikel

Een kind in shock door onverwachte oorzaak

Klinisch redeneren in de praktijk

We bespreken een twaalf jaar oude jongen die zich presenteert met shock en hyponatriëmie bij voorafgaande klachten van hoofdpijn en braken op basis van een acute primaire bijnierinsufficiëntie (addisoncrisis). Er wordt ingegaan op de...

Naar artikel

Ernstige pneumonie: Is (initieel) intraveneuze behandeling beter dan orale?

Evidence-based pediatrics

Kinderen die zich presenteren met een ernstige pneumonie worden vaak (initieel) intraveneus met antibiotica behandeld. Orale toediening van antibiotica is goedkoper, minder belastend en geeft minder complicaties dan intraveneuze toediening van...

Naar artikel

Nieuwe richtlijnen endocarditisprofylaxe

Vraag en antwoord

Endocarditis is een zeldzame ziekte met een belangrijke morbiditeit en mortaliteit. De richtlijnen voor profylaxe van endocarditis zijn aangepast, omdat vroegere richtlijnen onvoldoende onderbouwd waren. Profylaxe wordt alleen nog aanbevolen bij...

Naar artikel

Kindercardiologie in transitie. Gesprekken met Jan Strengers en Wilco van Renselaar.

Interview

Van alle pediatrische specialismen is de kindercardiologie misschien wel het specialisme dat momenteel de meest stormachtige ontwikkelingen doormaakt. Niet alleen inhoudelijk, met de explosieve toename van de (technische) mogelijkheden, maar...

Naar artikel

Hartfalen bij kinderen

Thema artikel

Hartfalen bij kinderen is een klinisch beeld dat meestal wordt veroorzaakt door een aangeboren hartafwijking, soms door een hartspierziekte (zoals gedilateerde cardiomyopathie). De verschijnselen waarmee kinderen zich presenteren zijn afhankelijk...

Naar artikel

Het univentriculaire hart voor de kinderarts

Thema artikel

Het univentriculaire hart is een benaming voor een groep congenitale hartafwijkingen die gekenmerkt worden door aanwezigheid van slechts één functioneel ventrikel. Zonder behandeling is de prognose fataal. Door vooruitgang in de chirurgische...

Naar artikel

Een aantal cardiochirurgische interventies praktisch bekeken

Thema artikel

Met de tegenwoordige katheterinterventietechnieken kunnen relevante klepstenosen van de aorta- en pulmonalisklep, relevante asd ’s ii en (re)coarctio aortae veelal afdoende behandeld worden. Bij complexere hartafwijkingen en wanneer...

Naar artikel

De blauwe baby

Casuïstiek

Bij de overgang van het intra-uteriene naar het extra-uteriene leven begint voor een pasgeborene met een cyanotische hartafwijking een strijd op leven en dood. Het is voor de clinicus van groot belang deze strijd op tijd te onderkennen. Prenatale...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte