Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 4 | Longen

Wanda de Kanter, Noor Rikkers-Mutsaerts en de rookvrije generatie

Interview

Pas sinds betrekkelijk korte tijd besteden kinderartsen serieuze aandacht aan roken en de gevolgen ervan. Werd in de eerste druk van het Werkboek Kinderlongziekten (2001) voornamelijk aandacht besteed aan ‘passief roken’, als risicofactor...

Naar artikel

Monitoring van astma bij kinderen 1 punt

Nascholingsartikel

Het doel van de behandeling van astma is volledige astmacontrole bereiken en behouden en toekomstige risico’s vermijden. Dat betekent dat kinderen niet of nauwelijks klachten van hun astma hebben, geen beperkingen ervaren bij sport en spel,...

Naar artikel

Do’s en don’ts bij de behandeling van bronchiolitis 1 punt

Nascholingsartikel

Bronchiolitis is een veelvoorkomende oorzaak van ziekenhuisopname bij jonge kinderen gedurende de wintermaanden en wordt meestal veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV). Ondanks vele jaren onderzoek bestaat er nog geen effectieve...

Naar artikel

Diagnostiek en behandeling bij een ongecompliceerde pneumonie: wat wel en wat niet?

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Pneumonie komt zeer frequent voor, vooral bij kinderen onder de 5 jaar. Er is ondanks het frequente voorkomen nog veel onduidelijkheid over de beste diagnostiek en behandeling. Dit artikel bespreekt de belangrijkste aanbevelingen rond de...

Naar artikel

Stridor bij de zuigeling, een symptoom om serieus te nemen 1 punt

Casuïstiek

Zuigelingen maken regelmatig geluid bij het ademhalen. Stridor is een hoogfrequent ademgeluid, een symptoom dat op een relatief onschuldig probleem kan wijzen maar ook een teken kan zijn van een ernstige onderliggende aandoening. De ernst van de...

Naar artikel

Hoesten moet, hoesten doet (bijna altijd) goed 1 punt

Wanneer duidt hoesten op een onderliggende aandoening?

Nascholingsartikel

Langdurig hoesten wordt meestal veroorzaakt door recidiverende virale luchtweginfecties of chronische blootstelling aan prikkels zoals sigarettenrook. Deze en andere prikkels wekken een hoestreflex op via hoestreceptoren in en buiten de...

Naar artikel

Een soepele zuigeling

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een mannelijke neonaat bij wie antenataal echografisch een verminderde schedelbotdichtheid en polyhydramnion werden gezien, werd met een electieve sectio à terme geboren en had een matige start. Omdat er sprake was van aanhoudende tachypneu en...

Naar artikel

Testwegen: wegen voor en na borstvoeding

Wat is de waarde van....

Bij pasgeborenen met voedingsproblemen willen we graag zekerheid hebben over de voedingsintake. Bij borstgevoede baby’s is dat lastig. Een veelgebruikte methode om de hoeveelheid gedronken borstvoeding te kwantificeren is het vóór en direct...

Naar artikel

Langwerkende luchtwegverwijders: meer (gebakken) lucht?

Farmacotherapie

Naast kortwerkende bètamimetica, inhalatiecorticosteroïden (ICS) en leukotrieënantagonist (montelukast) worden bij de behandeling van astma langwerkende bètamimetica ( long-acting beta-agonists ; LABA’s) en bij volwassenen ook langwerkende...

Naar artikel

Een 16-jarige jongen met hoesten, gewichtsverlies en een dikke arm

Klinisch redeneren in de praktijk

Een 16-jarige jongen presenteerde zich met hoesten, stuwing van de linkerbovenarm en mogelijk gewichtsverlies. Differentiaaldiagnostisch werd al snel gedacht aan een (maligne) ruimte-innemend proces. Aan de hand van deze casus beschrijven we...

Naar artikel

Prikkelbaredarmsyndroom: vezels, maar welke?

Evidence-based pediatrics

Bij kinderen met chronische buikpijn wordt geadviseerd gezond te eten, met voldoende vezels en een ruime vochtinname. Vaak wordt bij chronische buikpijn aan obstipatie als oorzaak gedacht en lijken bovengenoemde adviezen ook voor de hand liggend....

Naar artikel

Het Emma Thuis team

Kinderpalliatieve zorg met brugfunctie tussen ziekenhuis en thuis

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

Het Emma Thuis team (ETt) is opgericht om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren. Het is het eerste vanuit het ziekenhuis opgerichte kinderpalliatieve team in Nederland en draagt zorg voor gezinnen van kinderen met een levensbedreigende...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte