Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 4 | Nefrologie en urologie

Op het raakvlak van nefrologie en urologie

Interview

Nefrologen kunnen niet zonder urologen, en andersom. Of wel? In VU medisch centrum, waar ikzelf het grootste deel van mijn werkzame leven heb doorgebracht, werken kindernefrologen en kinderurologen intensief samen. Maar misschien is dat wel een...

Naar artikel

Hypertensie bij kinderen 1 punt

Nascholingsartikel

Hypertensie komt regelmatig voor in de kindergeneeskundige praktijk. Desondanks wordt de bloeddruk niet in iedere praktijk standaard gemeten bij een poliklinisch consult. Een oorzaak hiervan is dat bloedrukmeting bij kinderen soms lastig is en...

Naar artikel

Henoch-schönleinpurpura: niet altijd onschuldig 1 punt

Nascholingsartikel

Bij henoch-schönleinpurpura (HSP) kunnen naast het typische huidbeeld met palpabele purpura overwegend aan de benen, ook gewrichtsklachten, gastro-intestinale klachten en renale afwijkingen voorkomen. De behandeling is ondersteunend, in de vorm...

Naar artikel

De NVK-richtlijn over behandeling en follow-up na een eerste urineweginfectie is aan een update toe

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

De richtlijn van de NVK voor jonge kinderen met een urineweginfectie (UWI) in Nederland heeft een goede basis gelegd voor diagnose en behandeling. Het doel is kinderen te identificeren die een risico hebben op recidiverende urineweginfecties, op...

Naar artikel

Hyponatriëmie: een schokkend voorval 1 punt

Nascholingsartikel

Hyponatriëmie is de meest voorkomende elektrolytstoornis bij kinderen. Een daling in het plasmanatrium (pNa) kan resulteren in neurologische verschijnselen en kan, indien onbehandeld, leiden tot sterfte, vooral wanneer deze daling acuut...

Naar artikel

Oedeem, een praktische benadering 1 punt

Nascholingsartikel

Oedeem is doorgaans van voorbijgaande aard, zeker op de kinderleeftijd. Oedeemvorming kan echter ook een uiting zijn van ernstige, soms levensbedreigende aandoeningen. Het is daarom zaak bij de benadering van een patiënt met oedeem deze...

Naar artikel

Een jongen met een afwijkende houding

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een 2 jaar en 9 maanden oude jongen komt op het spreekuur omdat het de ouders en de begeleiders op het kinderdagverblijf is opgevallen dat hij de neiging heeft met grote regelmaat zijn hoofd gedurende korte tijd gebogen en naar links gedraaid te...

Naar artikel

Cystatine C voor het bepalen van de nierfunctie

Wat is de waarde van....

Kennis van de nierfunctie is essentieel voor het vroegtijdig herkennen van nierschade, het optimaal doseren van medicatie en het voorkomen van nefrotoxiciteit. Een snelle en betrouwbare inschatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is...

Naar artikel

Metamizol: een pijnstiller met voors en tegens

Farmacotherapie

Metamizol is een pijnstiller met antipyretische eigenschappen. In Nederland is metamizol toegelaten voor kortdurend gebruik bij heftige pijn en hoge koorts indien andere middelen gecontra-indiceerd zijn. In andere landen, zoals Duitsland, is de...

Naar artikel

Acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd

Een benigne aandoening met een alarmerende presentatie

Klinisch redeneren in de praktijk

Twee kinderen presenteerden zich de afgelopen jaren op de spoedeisende hulp met koorts en zich snel ontwikkelend oedeem aan de extremiteiten en in het gezicht, gecombineerd met verspreiding van geïndureerde purpura en ecchymosen. Deze...

Naar artikel

De effectiviteit van orale corticosteroïden bij een exacerbatie van peuterastma

Evidence-based pediatrics

Bij een acute astmaexacerbatie bij schoolkinderen en adolescenten zorgt een stootkuur prednison voor een korter verblijf in het ziekenhuis en minder snel een recidief binnen de eerste drie maanden. Bij jonge kinderen die zich met dyspneu op de...

Naar artikel

Enuresis bij adolescenten en jongvolwassenen: behandeling met aangepaste droogbed- training

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

Enuresis nocturna (≥ 1/28 nachten nat) komt voor bij 0,5 tot 2% van de adolescenten en volwassenen. Het betreft in deze leeftijdsgroep vooral niet-monosymptomatische enuresis, waarbij dus ook plasklachten overdag aanwezig zijn. Vanwege de hoge...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte